I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
08.07.24 07:39 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
Transparentní vedení Mijany s.r.o Komentovat článek Transparentní vedení Mijany s.r.o
Publikováno:  15. září 2021   Autor: Pep@k
Počet komentářů: 2
Odpovědět na RE:Transparentní vedení Mijany s.r.o
RE:Transparentní vedení Mijany s.r.o
20. září 2021 v(e) 12:23 napsal komentář starosta  IP: 95.85.215.233

Tak, jsem si přečetl ten Váš výtvor a k tomu není, co dodat. Teď Vám položím otázky a prosím, abyste to vysvětlil, protože žádné ministertvo ani nikdo jiný nám nám to nemůže vysvětlit :)

§ 71 odst. 4 Otevírání obálek – hodnotící komise neuskutečnila otevírání obálek s nabídkami ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek - proč jste tak udělali ?

§ 73 odst. 1 Protokol o otevírání obálek - hodnotící komise nesepsala protokol o otevírání obálek, který je povinna sepsat - proč jste nic nesepsali ?

§ 76 odst. 1 Posouzení nabídek - hodnotící komise nevyřadila nabídky uchazečů Unikont Group s.r.o. a MINAM servis a.s., přestože jejich nabízené zametací stroje neodpovídaly požadovaným technickým parametrům, které jste požadovali a uvedli v ZD. Uzavřeli jste kupní smlouvu s uchazečem Unikont Group s.r.o., tedy s uchazečem, který měl být vyloučen - proč jste je nevyloučili ?

Další porušení ustanovení ZVZ, kterého jste se dopustili, když jste pokračovali v hodnocení všech nabídek (tedy i těch, které měly být vyřazeny):
§ 79 Hodnocení nabídek - hodnotící komise při hodnocení hodnotícího kritéria „termín dodání“ nerespektovala způsob hodnocení nabídek, stanovený v ZD. V ZD jste stanovili nejzazší termín dodání zametacího stroje do 15. 11. 2013, žádný z uchazečů nenabídl termín dodání do tohoto data, přesto hodnotící komise nabídky hodnotila a přidělila jim rozdílné body.
Při hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria „vzdálenost servisního střediska“ hodnotící komise hodnotila nabídky podle jiného kritéria, než které byly stanoveny v ZD (měla hodnotit vzdálenost servisního střediska, ale hodnotila místo poskytnutí servisu) - proč jste takhle postupovali ?

§ 80 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je základním dokumentem z hlediska přezkoumatelnosti postupu hodnotící komise. Musí obsahovat mj. popis způsobu hodnocení nabídek v rámci hodnotících kritérií. Hodnotící komise neuvedla ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek popis způsobu hodnocení u hodnotícího kritéria „termín dodání“. Nelze tak přezkoumat, proč bylo uchazeči MINAM servis a.s. přiděleno 100 bodů, když jeho nabídka nesplňovala termín dodání stroje do 15. 11. 2013 - kde je zpráva ?

V souvislosti s porušením všech výše uvedených ustanovení ZVZ jste porušili § 6 Zásady postupu zadavatele, konkrétně zásadu transparentnosti a zásadu zákazu diskriminace. Účelem těchto zásad je, aby zadávací řízení bylo ve všech fázích čitelné, přezkoumatelné a předvídatelné, a aby nevzbuzovalo pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků - to je pro ty piráty ta transparentnost :) - doufám, že nejsou všichni stejní jako Vy !!!

Odpovědět na RE:Transparentní vedení Mijany s.r.o
RE:Transparentní vedení Mijany s.r.o
20. září 2021 v(e) 8:16 napsal komentář Petr Novotný  IP: 46.13.31.3

Tak je to tu opět. Mimoňské hnojomety a pátá kolona Anofertu se již otrkala z fiaska a prohrané žaloby na údajnou škodu za dřevo, a myslí si, že má opět nabito, a tomu vzpurnému Novotnému za jeho dlouhodobou kritiku naloží. Opět formou pošpiňování, neúplných a neobjektivních informací, které dehonestují mne i ostatní zainteresované. Vaši voliči jistě výskají blahem. K tomu politická polívčička a špinění Pirátské strany. No, zřejmě dle zadání ze Strakovky a povel od vrchnosti z ANO, kterému pan bývalý policista tak věrně slouží a bohužel ještě nezjistil, že jeho šéf je bývalý spolupracovník STB a komunistický kádr, usvědčený lhář a trestné stíhaná osoba s obrovským konfliktem zájmů, největší protizákonný příjemce dotací v celé EU, zkrátka člověk, který by v normální demokratické zemi již dávno seděl na Pankráci. No, a co si myslím o Vás už víte dávno.
Nyní v krátkosti o co jde – Ve své funkci jednatele Mijany s.r.o. jsem se z vlastní iniciativy a z dobré vůle, rozhodl před cca 10ti lety, že se pokusím získat finance EU na nákup techniky. To se po vyčerpávající cestě nakonec povedlo, a Mijana nakonec obdržela cca 2,5 mil. Kč na nákup multikáry s příslušenstvím. Hurá a paleček. Do doby mého odvolání nebyl problém. Po mém odvolání z vedení Zahradnictví, si zřejmě FÚ vyžádal dokumenty a probíhala kontrola. Při kontrole byly zřejmě nalezeny různé nedostatky, které chtěli úředníci FU zřejmě po novém vedení Mijany a Města vysvětlit. Tyto nedostatky zřejmě nebyly ze strany zástupců města a Mijany dostatečně vysvětleny a vyvráceny, chybějící dokumenty nebyly zajištěny a předány, otazníky dostatečně vysvětleny. Divné, protože během mého působení ve firmě byly po celou dobu řízení a schvalování dotace všechny kroky monitorovány a kontrolovány zastupující firmou a úředníky OPŽP a před svým vynuceným odchodem jsem všechny dokumenty předal a tento akt byl stvrzen podpisem kompetentní osobou. Kromě toho poznámku - bez kompletní dokumentace a náležitostí bychom dotaci ani nemohli obdržet. Celá věc Mijany se přesto dostala do fáze s rozhodnutím o vrácení části dotace cca 600 tis. Kč. I takové věci se bohužel dějí. Myslím ale, že se při dobré vůli dalo této akci zabránit, nedostatky vysvětlit, chybějící dokumenty zajistit. To by ale nesmělo být ego našeho Starosty tak veliké, aby se se mnou korektně domluvil a slušně požádal o mojí pomoc.
Takže můj pohled na věc je takový, že k této vratce, a tím ponížení původní částky dotace, nemuselo dojít, pokud by vedoucí činitelé Mijany a Města byli schopní a ochotní se mnou a ostatními zainteresovanými lidmi slušně komunikovat, koordinovat s vůlí společně formulovat vysvětlení a nalézt nebo zajistit potřebné dokumentace, a s úředníky FÚ se domluvit. Dovolím si tvrdit, že pokud bych byl ve funkci já, tak by se to nestalo. Kromě toho jsou dotace nenárokové, a jejich částečné vrácení není škodou, ale pouhé snížení celkové částky dotace. Takže žádná pokuta, žádná díra do rozpočtu. Město s tím nemusí mít nic společného, protože se to týká Mijany s.r.o., nikoliv příspěvkové organizace. Jednatelka má několik možností , jak s tím naložit. Např. předložit Dozorčí radě návrh na prodej zařízení, a tím zajistit vysoký příjem do firmy, ze kterého se lehce proplatí vratka, a ještě zůstane velmi vysoký zisk a kladný výsledek hospodaření.
Pozn. Více zveřejním v příštím vydání MZ a jen doufám, že mi článek opět nezcenzurujete jak to bývá Vaším zvykem. Tam se dotknu mj. i Vašeho pojetí hospodaření. Můžete si zatím připravit odpověď na mojí otázku, proč jste mne v roce 2018 kritizoval za vysoký rozpočet Zahradnictví , který byl ve výši 6,8 mil. Kč a nyní dáváte téměř 11 milionů. Utopit ročně o 4 miliony více jen v Zahradnictví, to je tedy síla a známka hospodáře.
A to Vaše hudry hudry s žalobou platí možná na Vaše voliče, kteří Vás jistě rádi poplácají po zádech. Já osobně s tím ale problém nemám, takže pokud máte chuť rozhazovat další desetitísíce z kapes daňových poplatníků za žaloby, tak jak je libo.

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít