I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
08.07.24 07:39 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
Na koupališti něco smrdí, ale fekálie ve vodě to rozhodně nejsou! Komentovat článek Na koupališti něco smrdí, ale fekálie ve vodě to rozhodně nejsou!
Publikováno:  6. března 2021   Autor: Pep@k
Počet komentářů: 12
Odpovědět na Už to s Vámi není ani zábava
Už to s Vámi není ani zábava
9. března 2021 v(e) 19:10 napsal komentář starosta  IP: 95.85.232.93

Můj milý pane Novotný, tak jsem se rozhodl, že zde zveřejním kompletně všechny závěry vyšetřování, závěry kontrolního výboru apod. Už mě totiž nebaví zde s Vámi řešit, jak jste měl vše povolené. Nejlepší bude závěr toho státního zastupitelství, jak píšou, že máte být potrestán a úřednice ve Stráži pod Ralskem bez právnického vzdělání, návrh státního zastupitelství smetla ze stolu a řekla, že máme jít k občanskému soudu, protože, když jste si dával sám sobě cizí majetek, tak je to nedbalost :). Víte všichni řekli, že jste to spáchal jen sdělili, že to je nedbalost, tak tady prosím pořád nelžete. Čtenáři si do týdne všechno přečtou na facebooku a na těchto stránkách. Minule jste mě tady chválil za otevřenost úřadu a tak zde budeme tedy otevření :). Piráti to přece vyžadují - jinak jem nyní četl článek, že výbírají na místo ředitele nového nástupce a hle chtějí po něm, aby znal jejich volební program - není to úsměvné, sledování lidí v Praze dle elktroměru apod. Já bych řekl tvrdý komunismus a marxismus. Jinak ke spolupráci pirátů s obžalovaným hejtmanem jsem se již vyjádřil minule. Našel jsem odkaz : https://www.tydenikhrot.cz/clanek/pirati-hledaji-pirata-do-trafiky?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=536810&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=Pdu4ziQvbIp-202103041340

Víte piráti jdou takto ve svých šlépějích od jejich vzniku ve švédsku, kdy zde byl torrent Piratbay, který zadarmo rozdával cizí majetek ( duševní - filmy, software atd.) Náhle ho zakázali a oni na protest založili pirátskou stranu a chtěli toto vše z legalizovat. Následně poté vznikali ostatní jejich odnože v ostatních částech evropy. Není Vám tak trochu povědomé to rozdávání cizího majetku, evidentně toho s nimi máte hodně společného, přece všechno je všech a hlavně moje :).

Odpovědět na RE:Už to s Vámi není ani zábava
RE:Už to s Vámi není ani zábava
10. března 2021 v(e) 9:21 napsal komentář Petr Novotný  IP: 46.13.31.3

Starosta jede bomby

V nedávné minulosti jsem slíbil sobě, přátelům a veřejnosti, že nebudu skrývat svůj občanský postoj a vysokou míru nespokojenosti s premiérem, jeho hnutím ANO se správou věcí veřejných a jeho devastaci morálních poměrů v naší zemi. A to na vládní i lokální úrovni. Způsoby vládnutí hnutí ANO jsou totiž v Mimoni i Praze velmi podobné. Arogance moci, diktátorské sklony starosty i premiéra, dezinformace a nekorektní překrucování skutečnosti, lživé informace na veřejnosti, zastrašování opozice a pod. Tyto jevy nejsou u nás v Mimoni, i na vládě ČR bohužel ojedinělé.
Protože jsem ve veřejném prostoru, resp. ve videokanálu Mitel a novém čísle MZ zhlédl další z konspiračních výplodů pana Starosty, kde hovořil o koupališti v Mimoni, jsem donucen reagovat a tyto nepravdy okomentovat a vyvrátit.


Lež 1 – koupaliště bylo údajně ve statutu ,, vodní plocha“ a proto nebyl důraz na kvalitu vody….
Není to pravda pane Starosto. Koupaliště bylo ve statutu a režimu ,, přírodní koupaliště“. Takto s tím, dle platné legislativy, pracovala i HS. Hygiena tedy pravidelně kontrolovala kvalitu vody dle zákona a vyhlášky 238/2011 a žádné nebezpečí, vyrážky, ekzémy, ohrožení zdraví nebo dokonce životů, jak popisujete ve videu, se nekonalo.

Lež 2 – z vrtu údajně tekla fekální voda plná bakterií , ohrožovala životy a zdraví…
Starosta tímto záznamem šíří lživou poplašnou zprávu a víceméně a bezostyšně napadá výsledky Hygienické stanice. Výsledky rozborů vody v koupališti byly totiž vždy bez závad. Lze se na tyto fakta jednoduše dotázat na příslušné HS Č.Lípa.
Zahradnictví Mimoň navíc zajišťovalo každý měsíc pravidelné vzorkování u akreditované laboratoře – doklady jsou dispozici v Zahradnictví a jsou také archivovány u dodavatele. Výsledky těchto vzorků také vždy bez závad .
Ke vzorkům, o kterých hovoříte ve videu, a které byly dle Vašeho vyjádření údajně velmi nebezpečné, mám skromný dotaz. Kdy a jak jste je prováděli? Pokud jste je totiž získali z vrtu, ( resp. ze železné trubky vrtu ), který je mnoho měsíců nečinný, tak se vůbec nedivím, že vyšel takový výsledek. Hloupost nebo úmysl? Zkuste být příště objektivnější, a nechte udělat vzorek řádně a objektivně a vrt před vzorkováním nějakou dobu odčerpávat. Uvidíte, že kvalita vody bude stejná jako vždy – bez závad.

Lež a divnost 3 – Letošní léto nechce Starosta napouštět z důvodu kvality vody
Souvisí s předešlým odstavcem. Mám bohužel podezření, že jde pouze o nechuť pana Starosty a vedení města udělat to něco málo pro občany města k letošnímu koupání. Odvolávání se na špatnou kvalitu vody je alibismus a obyčejná výmluva. Navrhuji , aby Zastupitelstvo pověřilo někoho, např. Kontrolní komisi aby se spojila s Hygienickou stanicí, prověřila řádně, opakuji – řádně, kvalitu vody z vrtu a rozhodla, zda je voda pro mimoňské přírodní koupaliště vhodná a dostatečně kvalitní. Pokud bude voda v pořádku, nechť vedení města pro své občany rozhodnou o napuštění koupaliště . Jak jednoduché.

Lež nebo divnost 4 – Starosta poznamenal, že starý bývalý uranový vrt u koupaliště je v majetku města - ? Z jakého důvodu se tedy vrtal vrt nový?? Starosta by to mohl vědět, protože byl mnoho let v Radě města a o problémech a řešeních kolem koupaliště spolurozhodoval. Neměl by nyní házet alibisticky vinu na ostatní.

Lži a divnosti 5 – Cena rekonstrukce nového koupaliště byla po volbách veřejně avizována okolo 12 mil. Kč, o několik měsíců 20 milionů. Dnes je to již 55 milionů bez DPH ?? Kde to skončí ? Jaká bude skutečná cena ? Jaké k tomu přibudou každoroční náklady na provoz, na mzdy personálu apod ? Další 2-3 miliony každý rok ? ( pozn. Pro orientaci občanů – roční režijní náklady na koupaliště před Králem činily cca 200 000 Kč).
Vzhledem k tomuto postupnému obrovskému navyšování ceny se domnívám, že by mělo opět zasednout vedení města i opoziční zastupitelé, a debatovat o tom , zda je tato aktuální cena a budoucí každoroční náklady pro město ještě přijatelné a ekonomicky udržitelné. Počítají naši volení zástupci s tím, že vlivem coronavirové krize, obrovskému zadlužení Státu, se řítíme do radikálně omezené hospodářské situace a hrozbě rozpočtového stropu už v roce 2024 ? Že to znamená, díky populistickému vládnutí Anofertu, konec deficitního hospodaření Státu a radikální snížení rozpočtů našeho města?
Z mého pohledu to nyní bohužel vypadá, že po vzoru vlády tzv. ,,odborníků“ a s idealistickou lží na rtech, že se z krize proinvestujeme, se i město Mimoň ubírá Řeckou cestou zadlužení vstříc k insolvenci.
Není tedy cena 60 milionů cca plus budoucí každoroční náklady pro město už příliš? Nebude městu tato hromada peněz chybět v příštím období pro důležitější investice? Nebude rozumnější najít kreativnější, a hlavně levnější řešení Nebude úvěrové zatížení města nad možnostmi normálního fungování?
( připomínám již plánovaný, sice rozumný, ale přeci jen vysoký úvěr 200 milionů na zateplení budov, jehož splácení se zřejmě nebude konat pouze z příjmů za nájmy, ale i z Rozpočtu města )
Určitě nekritizuji úmysl koupaliště rekonstruovat, ale mám bohužel pocit, že se vedení tohoto města chová jako hospodář, kterému padá střecha nad hlavou, on si chce vzít půjčku, aby koupit nový mercedes. Přitom mu vůbec nevadí, že to budou splácet jeho vnuci. Velmi rád bych se mýlil . V tomto případě bych uvítal a doporučil zveřejnění ekonomické analýzy dopadů Vašich plánů a rozhodnutí. Rád se event. seznámím s argumenty, které by mne mohly z mého názoru vyvézt.
Abych však pouze jen nekritizoval, velmi kvituji současný stavební boom a rozvoj v Mimoni. Např. plán na revitalizaci SZ části parku. Na to se velmi těším. Ale neodpustím si poslední poznámku – bude mít město na tyto ostatní menší budoucí akce prostředky, když plánuje investovat takové sumy do koupaliště?

Petr Novotný, Mimoň 10.3.2021

Odpovědět na RE:Už to s Vámi není ani zábava
RE:Už to s Vámi není ani zábava
10. března 2021 v(e) 9:21 napsal komentář Petr Novotný  IP: 46.13.31.3

Hudry, hudry, hudry. Po pravdě – už mne také nebavíte, tak snad poslední komentář. Ono to ale hodně záleží na Vás, protože já nehodlám mlčet, když opět začnete lhát, dezinformovat a překrucovat fakta na veřejnosti. A ono to je bohužel často. Jste, a budete pro mne pouze sebestředný polda, který si vybírá pouze takové paragrafy, které se mu zrovna hodí do krámu, a který, když mu to nevyhovuje, je schopen bezostyšně nerespektovat a ignorovat rozhodnutí nezávislých vyšetřovacích orgánů. To jsme to s Vámi vyhráli. Ale získal jste ve volbách o trochu více hlasů než političtí soupeři, tak to holt respektuji.
Abych se vrátil k tomu, co se zde původně má řešit – ke koupališti. Přikládám znění mého článku, který posílám do redakce Mimoňského zpravodaje. Doufám, že mi to opět nezcenzurujete. Uvádím zde jen ty hlavní a stěžejní důvody mojí nespokojenosti s Vaším komentářem ve videu o koupališti. Byl bych velmi rád, abyste příště, když budete mít choutky si opět zalhat do kamery, abyste si na mne vzpomněl, trochu se krotil, a pokusil se hovořit věcně, sděloval pouze fakta, vážil slova a hlavně nelhal. Ušetříme si s tím oba hodně času, a Vy budete mít více prostoru pro svojí práci pro město.


Petr Novotný, Mimoň 10.3.2021

Odpovědět na ach jo.
ach jo.
10. března 2021 v(e) 10:06 napsal komentář starosta  IP: 95.85.215.233

Vy si opravdu myslíte, že to nemáme podložené ? No to musím říci, že mě opravdu málo znáte :)

Odpovědět na RE:Na koupališti něco smrdí, ale fekálie ve vodě to rozhodně nejsou!
RE:Na koupališti něco smrdí, ale fekálie ve vodě to rozhodně nejsou!
8. března 2021 v(e) 20:38 napsal komentář Petr Novotný  IP: 46.13.31.3

...takže mě tady vlastně napadají dvě osoby ..děte. Víte, kdyby jste nelhal ve veřejném prostoru, tak by Vás tyto dvě osoby nenapadaly. Jako Starosta Byste měl svá slova vážit a nevymýšlet a nehlásat nesmysly o koupališti v Mimoni.
Koukám, že Vám v příspěvku opět došly argumenty, protože v těchto případech často vytahujete nějakou špínu, pomluvu, dezinformaci, zastrašujete, a hned je lepší nálada. Divím se, že Vám ty lži ještě někteří lidé věří.
Takže znovu - První lež a pomluva o mém rozdávání majetku bez dovolení – Obvinili jste mne ze spáchání škody, požadovali jste zaplacení více než 200 000 Kč za údajnou škodu, zosnovali trestní stíhání atp. Výsledkem tohoto šetření Policejních orgánů, Státního zastupitelství, přestupkových komisí, jejichž rozhodnutí jste ještě navíc napadal a kritizoval, bylo moje osvobození a uzavření případu. Žádná škoda městu nevznikla a byl jsem oprávněn se dřevem nakládat. Příjem několika metrů dřeva pro soukromé účely jsem nikdy nezapíral, a byl jsem přesvědčen, že jsem žádná pravidla neporušil. Rozhodnutí přestupkové komise i po Vaší urputné snaze a odvolání mi dalo za pravdu a celé řízení se ukončilo v můj prospěch. Stačí, nebo to budu muset opět někde opakovat ?

Druhá lež o účetnictví. Každý rok probíhala v Zahradnictví veřejnoprávní kontrola úředníky Města, každý třetí měsíc bylo prováděno tzv. hlášení. Mimo to proběhly i nezávislé externí kontroly. Bylo snad někdy shledáno nějaké pochybení, o kterém se zmiňujete? Výsledky každé kontroly máte k dispozici v archivech, tak tam nejdříve nahlédněte, než začnete rozšiřovat nějaké babské drby. Víte vůbec, kolik činností musí ředitel organizace provádět když je v organizaci na všechno sám ? Určitě nevíte, a ještě máte tu drzost mi něco podsouvat a pomlouvat. Kromě toho jste byl mnoho let v Radě města, a schvaloval jste mi odměny za kvalitní práci pro město. Co si nyní z toho všeho mají čtenáři vybrat pane Starosto?

No, nechám to na nich. Pokud by ale někteří chtěli vědět více, aby se mohli rozhodnout o tom, kdo z nás si vymýšlí, mám patřičné dokumenty a důkazy jak o trestním řízení, tak kopie o výsledcích veřejnoprávních kontrol k dispozici. Také jsem před několika měsíci žádal Zastupitelstvo, aby Kontrolní výbor zkoumal a rozhodl, kdo z nás dvou je lhář. Proč jste tuto mojí žádost, pane Starosto v Zastupitelstvu neschválili ?
To, že ve svém komentáři neodpovídáte na dotazy a vymýšlíte své podivné konstrukce pominu, na jsem si již zvykl. Díky ale za Váš veřejný slib, že město nezadlužíte. To se mi docela ulevilo a čte se to velmi dobře. Budu sledovat, zda tento slib splníte. Když jste město přebíral po volbách, bylo v pokladně města tuším 30 milionů Kč, tak se budu těšit, že budete hospodařit odpovědně a po ukončení volebního období předáte stav pokladny v podobné výši.
Novotný Petr

Odpovědět na No tak to, už chápu, proč jste takový kamarádi
No tak to, už chápu, proč jste takový kamarádi
8. března 2021 v(e) 8:49 napsal komentář starosta  IP: 95.85.215.233

Takže mě tady vlastně napadají dvě osoby a to pan Špaček, který neplatí nájem a energie a Vy, který jste si sám dával dřevo z majeteku města a jako bonus jste vedl netransparentní účetnictví své oraganizace. No musím říci, že jste opravdu dvojka. Jinak k Vašemu návrhu s panem Špačkem ke koupališti - to je normální potěmkinova vesnice - na starém koupališti zaděláme pár dir, dáme slunečníčky, skákací hrad a budeme se koupat s pijavicemi a mezi tím bude jezdit nějaké vrchní čerpadlo a bude sbírat bordel, co vyplave ze dna, no kvalitní nápad. Co bych se, ale divil, když vím jak jste vedl Vám svěřenou firmu :). Jinak na koupaliště jsme našetřili za období tří let, tak mi prosím nevnucujte jak zadlužíme město. Jedinou půjčku, co si vezmem bude na opravu bytových domů, po vynikající správě Mimoňské komunální. Také si prosím Vás najděte pojem, luxusní vozidlo, dle mě žijete v nějakém světě, kde si všichni můžou brát majetek cizích zadarmo a služební vozidlo může být maximálně Dacie :).

Odpovědět na koukám, že za vás píšou odpovědi jiní:)
koukám, že za vás píšou odpovědi jiní:)
7. března 2021 v(e) 14:10 napsal komentář starosta  IP: 37.188.248.115

To, že za vás píše odpovědi jiná osoba je zde evidentní a že ho pozdravuji. Jinak já nejsem vyšetřovatel, ale operativec, jak víte z vlastní skutečnosti:)- jak jste říkal, já jsem nevěděl, že to někomu patri:). Proto jsem položil několik otázek a jednu na kterou mám důkaz a nemůžete ji popřít a čekal jsem na Vaši odpovědět a vy jste nezklamal.Je to poslední otázka a to jak říkáte, že jste to lidem neudělal naschvál a proto celé video, kde jste se k tomu doznal v pondělí zveřejním, aby lidi věděli jak si jich vážíte. Myslím, že byste pane Špaček měl rezignovat na svoji funkci zastupitele, protože po zveřejnění všichni budou chápat, že vám jde jen o váš zisk a lidi vás nezajímají a vše lidem na sídlišti děláte naschvál. Jinak pro vás opět- prostě jste neplatil nájem ani energie a lidi platili vaše podnikání a ty vaše výmluvy, jak za to můžou ostatní mě moc nezajímají a myslím že k videu zveřejním ještě něco dalšího,aby mimonaci věděli koho si zvolili a jak je pracovitej😀.

Odpovědět na probůh, co to zase píšete
probůh, co to zase píšete
6. března 2021 v(e) 19:11 napsal komentář starosta  IP: 95.85.232.93

Tak jen k té Vaší obhajobě, jak píšete, že jsme po Vás měli chtít, abyste platil. Takže vy podepíšete smlouvu o tom, že budete platit nájem, elektriku vodu apod. Úmyslně to neplatíte a my Vás máme vyzívat, abyste platil. Co myslíte, co je na tom špatně ? Jinak já jsem Vám sdělil ihned, že máte platit, což jste odmítal s nějakýma Vašema výmluvama jak jste uklízel před svojí hospodou a staral jste se o okolí - no jste hospodský, co chce zákazníky a větší zisk. Osobně jste odmítal zaplatit pomalu celý rok, byl jste myslím 2x na radě, kde jste všem vysvětloval, proč platit nemusíte a sdělil jste nám, že jste smlouvu vůbec nečetl a nevíte, co jste podepsal. Když jsem Vám pohrozil exekucemi, tak jste teprve pohledávku zaplatil, takže prosím nedělejte ze sebe ublíženého. Jinak o tom jak platíte jsem v poslední době slyšel dost a tak mám pár otázek:
1) je pravda, že když se Vaše bývalá číšnice vrátila z anglie, tak zjistila, že jste za ní nezaplatil sociál a zdravotní odvody a ona je tedy dlužila státu ?
2)je pravda, že když jste vyhodil jinou číšnici, tak se stalo to samé a ještě jste odmítl zaplatit odstupné dle smlouvy
3)je pravda, že je u Vás zaměstnaná osoba na kterou pobírate podporu z úřadu práce a nevyplácíte jí výplatu a když chtěla odejít, tak jste jí sdělil, že jí nedáte výpověď ?
4) je pravda, že jste schválně nechával otevřenou předzahrádku na sídlišti i mimo povolenou dobu a dělal jste to lidem naschvál ?

Zničeho Vás nyní neobviňuji jen se ptám, protože mi to nosí lidi a já nevím jestli je to pravda či nikoliv, ale odpovídat nemusíte, když nechcete

Odpovědět na RE:probůh, co to zase píšete
RE:probůh, co to zase píšete
7. března 2021 v(e) 21:26 napsal komentář Petr Novotný  IP: 46.13.31.3

Pane Králi, jste úřední osoba, měl Byste reagovat s nadhledem a kompetentně. Petr Špaček je odpovědným zastupitelem města, a Vás se korektně ptá, proč lžete a dezinformujete veřejnost ve videu o koupališti, ptá se Vás korektně, zda cena 60 000 000 Kč cca ( pro informaci čtenářů – režijní náklady před volbami cca 200 tis. Kč ) již není pro město až příliš, zda není vhodné debatovat o levnější variantě. Současně předkládá názor k diskusi, že je možné, a to při daleko menší investici než plánujete, vybudovat z toho současného kvalitní koupaliště přírodní.
Místo slušné odpovědi z Vás padají arogantní pavlačové drby a dehonestujete pana Špačka nepodloženými pomluvami. Vaše chování se mi hrubě nelíbí a proto musím opět reagovat.
Vaše dezinformační výroky a lži ve videu i Zastupitelstvu proberu a vyvrátím v článku, který pošlu do příštího MZ, případně i do médií. Evidentně manipulujete veřejnost s cílem přesvědčit o Vašem záměru investovat tak obrovskou sumu jako jedinou možnou variantu, a ještě k tomu pouze z rozpočtu města bez snahy počkat na možnou dotaci.
Abychom si rozuměli - snahu o lepší koupaliště nebo rekonstrukci vítám, ale co zřejmě pana Špačka i mne zarazilo a naštvalo, je prezentace důvodů, které jsou nepravdivé a zavádějící. Toto neakceptuji a budu rozporovat.
Pro odpovědné politiky se však nabízí velmi důležitá otázka- existuje ekonomická studie o následcích na budoucích rozpočtech. Nehodláte město zadlužit po vzoru vládní garnitury ?

Ještě krátce k Vašim odpovědím na korektní dotaz pana Špačka – protože jsem byl několik posledních let víceméně donucen spravovat koupaliště, měl jsem příležitost pana Špačka lépe poznat. Je to pracovitý a poctivý člověk, který jako OSVČ byl ochotný vzít osud do svých rukou, je schopen zaměstnávat občany našeho města a jako živnostník generovat daně do státního rozpočtu. Do rozpočtu, díky kterému Vám, pane Starosto může Stát vyplácet Váš plat, díky kterému jste si mohl hned na začátku kariéry nakoupit nové služební luxusní auto pro Vaší potřebu, díky kterému jste mohl i v této těžké coronavirové době sám sobě navrhnout a nechat schválit ke svému platu Starosty ještě mimořádnou odměnu.
Takže tento člověk byl ochotný pro město a zlepšení stavu koupaliště dělat mnoho práce, a to bez náhrady na odměnu. Ať se jednalo o výpomoc našemu Zahradnictví při činnostech na údržbě, natírání, čištění prostoru koupaliště, celosezonní správu WC koupaliště, úklid, čištění vody, pomoc při nalézání možností přečerpávání a filtrace vody a mnoho jiných činností. Jeho hlavní motivací, jako nového zastupitele, byla vize a práce na zlepšení stavu koupaliště . Je logické, že výsledkem jeho pomoci a další motivací měl být i profit jeho stánku. O hlavní motivaci však nemám, na rozdíl od Vás, žádných pochyb.
Pokud tedy přestanete pouze házet špínu a budete chtít být férový a spravedlivý, tak bychom mohli podebatovat a nasčítat sumu prací pana Špačka a za jeho práci mu doplatit adekvátní odměnu. K tomu mohu být nápomocen.

Petr Novotný, bývalý ředitel Zahradnictví Mimoň

Odpovědět na RE:probůh, co to zase píšete
RE:probůh, co to zase píšete
7. března 2021 v(e) 10:59 napsal komentář Petr Špaček  IP: 194.228.11.204

Koukám, kam až jste zavedl debatu o koupališti a jak se o mě zajímáte.

Pane starosto, asi jste mě špatně pochopil. Nájem za pronájem prostor posílám za každý měsíc v sezóně, jak je ve smlouvě a co se týká vyúčtování za elektřinu a vodu se obraťte na paní Fialovou a ta Vám řekne, kde jste udělali chybu. Více se k tomu nebudu vyjadřovat.

Na Vaše dotazy rád odpovím, akorát si nejsem jistý, zda to patří k debatě o koupališti.

Dotaz č.1 - Absolutně nevím, že jsme zaměstnávali někoho z Anglie a že by dotyčná dlužila něco státu. Nikdy mi nic takového nepřišlo.

Dotaz č.2 - Opět mohu jen říct, že mám vše poctivě uhrazeno. Je vidět, že jste nikdy nepodnikal, protože existují i nepsaná pravidla a jestli chcete, tak si zavolejte na příslušné úřady, zda Vám mohou sdělit, jestli něco nedlužím.

Dotaz č.3 - Myslíte, že bych měl nárok na nějakou podporu z úřadu práce, pokud bych někde dlužil? Myslím, že ne a ani žádnou podporu nepobírám a myslíte, že u nás někdo pracuje zadarmo? Až někoho takového najdete, tak ho k nám pošlete :D

Dotaz č.4 - Lidem jsem naschvál nedělal vůbec nic. Jen jsem se snažil upozornit na problém, který jste Vy odmítal řešit a pořád dokola jste na mě volal policii a tvrdil mi, že Vás ostatní hospody nezajímají.

Závěrem bych Vám chtěl říct, že si myslím, že jste natolik zkušený (vyšetřovatel), že by jste neměl všemu co slyšíte na ulici věřit, aniž by jste si vyslechl druhou stranu.
Více se vyjadřovat zde nebudu. Pokud se dotaz nebude týkat koupaliště .Myslím, že tyto věci sem nepatří.

Odpovědět na ano smrdí, ale nájem, elektrika a voda zadarmo pro pana zastupitele Špačka :)
ano smrdí, ale nájem, elektrika a voda zadarmo pro pana zastupitele Špačka :)
6. března 2021 v(e) 13:40 napsal komentář starosta  IP: 95.85.232.93

Jsem, rád, že se zde objevil tento článek a já na něj můžu reagovat. Ano chceme jako koalice nové koupaliště a dostali jsme k tomu mandát ve volbách, kde jsme jej měli jako většina stran i s Mimoňskou obrodou ve volebním programu ( kandidoval za ní i pan Špaček). Proto zde odpovím jen na několik otázek a to vstupné by mělo být asi do 60 Kč, náklady na koulpaliště by měli být asi 1,5 mil. Kč ročně, přírodní koupaliště zde nelze, protože zde není přítok vody a voda se kazí, nelze jen vybetonovat dno, protože norma na koupaliště by byla úplně jiná, nyní spotřebováváme asi 6600 m3 vody a nové koupaliště spotřebuje se všim všudy asi 3800 m3 vody, návrh na koupaliště lidi viděli a většina neprotestovala kromě pana Špačka, jeho návrh na filtrace vycházel úplně stejně draze jako nerezové bazény ( my tam máme navíc novou budovu a proto je to o něco dražší), ale toto pan Špaček všechno ví, protože byl na všech jednání se zastupiteli, kde se dohoda o koupališti rodila. Teď k tomu proč pan Špaček neustále kritizuje nové koupaliště. Nejde o to, že by jej nechtěl, ale po mém nástupu jsem zjistil, že neplatil po celou dobu pronájmu koupaliště energie ani nájem a všechno platili občané města a zničeho nic musel tento nájem a energie doplatit zpětně a nyní musí vše platit. Na mou otázku, proč to neplatil mi sdělil, že nemusel, protože mu vedení města řeklo, že nemusí. Také mu vedení před volabami koupaliště vyčistilo a pak tam vyvěšoval volební agitku Mimoňské obrody - no když přece nemusel platit nájem ani energie - to se to podniká za peníze občanů města.

Odpovědět na RE:ano smrdí, ale nájem, elektrika a voda zadarmo pro pana zastupitele Špačka :)
RE:ano smrdí, ale nájem, elektrika a voda zadarmo pro pana zastupitele Špačka :)
6. března 2021 v(e) 17:27 napsal komentář Petr Špaček  IP: 194.228.11.204

Já jsem také rád za Vaši reakci. Jsem mezi těmi, co by chtěli mít krásné koupaliště, ale napsal jsem svůj názor, jak by to šlo udělat levněji a přírodní cestou, protože právě to přírodní si myslím, že je teď v této době vlastně modernější a lidé to vyhledávají, proto jsem tohle léto navštívil dost koupališť, abych si mohl udělat nějaký obrázek včetně Zákup, jak jste mi vyčetl na zastupitelstvu a řeknu Vám, že tam bylo plno. Přitom je to obyčejná a řekl bych ještě horší voda než jakou má koupaliště u nás.
Teď k tomu nájmu ano za bývalého vedení jsme měli dohodu, že vyhodnotíme stav po sezóně a řekneme si co zaplatit a k tomu nedošlo, jelikož jsme se shodli, že jsem toho na koupališti udělal spoustu ze svých nákladů, které jsem Vám také předkládal. Ano to se mi to podnikalo, když to co jsem na koupališti vydělal, jsem skoro vrátil zpět, ale to by jste musel vědět něco o podnikání a o mě. Po další sezóně se konaly volby, a tudíž mi vyúčtování mělo předložit už nové vedení. Což se taky stalo a dokonce jsem platil i to co jsem neměl (elektřinu v zimních měsících), což byla i moje hloupost, že jsem nepodal odhlášku, tak jsem toto vyúčtování uhradil a musím Vám tedy sdělit, že ani vy v tom nemáte pořádek. Čekal jsem do konce roku 2020 na vyúčtování za sezónu 2019, jako to je ve smlouvě a řeknu Vám, že jste smlouvu porušili, protože jsem žádné nedostal a v lednu jsem volal paní Fialové, proč jsem ho neobdržel, tak odpověděla, že se omlouvá a podívá se na to a doposud se nic neděje, takže ani Vy nejste dokonalý a ze mě nedělejte někoho, kdo nechce platit. Já si svoje závazky vždy platím a podnikání je moje práce, kterou jsem si vybral, takže nějaké peníze si vydělat také musím, tak jako vy jste si zvolil svou práci, kterou neděláte zadarmo.

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít