I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Zákaz transitu přes Mimoň
Publikováno:  21. září 2019

kostelJsem moc rád, že konečně mohu psát o něčem, v co jsem, a se mnou jen několik nejskalnějších ,,odpůrců“ průtahu, či slovy Ing.Ráčka ,,průchvatu“ městem věřili, a to že zklidnit nákladní dopravu městem lze jednoduchou cestou instalace zákazových značek.

Jediné, předchozím vedení města propagované a také dlouhodobě rozpracovávané řešení – průtah městem- bylo sice po referendu ještě doplněno o ,,znovuvzkříšený“ záměr velkého obchvatu, bohužel bez akceptace možnosti okamžité nápravy dopravní situace cestou zákazových značek pro kamionovou dopravu. Vím, že ze zákazu transitní kamionové dopravy městem nemají radost jen občané bydlící podél průtahové komunikace městem, ale všichni občané, kteří si uvědomují že zklidnění dopravy a čistý vzduch v centru města bez výfukových zplodin je jedním z předkladů jeho dalšího rozvoje naše města. (V tom doufám jsem s minulým vedením ve shodě..)

Záměr řešit neudržitelnou dopravní situaci v centru města ,,zákazovými“ značkami jsem na zastupitelstvu jako možné řešení navrhnul již asi před třemi lety. Návrhem se však vedení města nezabývalo a podporu nenašel ani u Libereckého kraje. Naopak vedení města se ztotožnilo s návrhem kraje na změnu silnice č.II/268 na silnici I.třídy, kterou následně převezme stát. To, že tímto krokem hrozí , že se na inkriminovanou dopravní spojnici ,,přenese“ nákladní doprava z celého okolí a přinese nám to naprostý dopravní kolaps, bývalé vedení vylučovalo. Řešení Libereckého kraje mělo za jediné možné do doby vybudování (v řádu cca 20 let) velkého dopravního obchvatu Mimoní. Naštěstí Ministerstvo dopravy uvedenou nabídku na převedení silnici II/268 na silnice I.třídy neakceptovalo.

Situace se ještě více vyhrotila s průnikem mediálních informací o záměru státu zpoplatnit silnici I/38 z Mladé Boleslavi na Jestřebí. Ve svém důsledku by to pro nás znamenalo čelit veškeré tranzitní dopravě přes naše město. Pověření Radou města vyvolat ve smyslu těchto možných následků - okamžité jednání s hejtmanem Libereckého kraje se mi přes opakované pokusy o sjednání pracovní schůzky dlouho nedařilo naplnit. Úspěšné nebylo ani mé vystoupení na jednání starostů Českolipska, kde jsem se z úst ředitele Správy silnic LK dozvěděl, že o návrhu umístění zákazových značek pro tranzitní dopravu městem Liberecký kraj neuvažuje. Vzhledem k tomu, že proběhlé výměně názorů byla přítomna i místní média, stal se problém věcí mediálně známou a sklouzávající, připouštím že oběma stranami, do návrhů silových řešení budoucí kamionové dopravy městem.

Z naší strany šlo o ,,pohrůžkou“ zákazu vjezdu do ulice Malá, ze strany Libereckého kraje ,,hrozbu“ oboustranného zprovoznění ulice Mírová. Situaci ještě přiostřilo zpráva z Ministerstva dopravy potvrzující novináři zveřejněné informace , včetně odhadu finančního dopadu tohoto kroku do rozpočtu státu cca 1 miliarda korun. Z reakce okolních starostů jsem pochopil, že si v tuto chvíli i oni závažnost situace a její dopad na jejich obce a že jsou proto nakloněni společnému postupu. Jsem rád , že v tomto smyslu už k žádným dalším krokům nemuselo být přistoupeno, protože Rada Liberecké kraje navrhla zákaz transitu na silnici II/268 a II/270, což jsou silnice, které vedou přes Mimoň.

Následnou schůzku s hejtmanem Libereckého kraje, kdy jsem měl osobní možnost uvedený problém z pohledu dopadu na naše město objasnit, považuji z hlediska dalšího řešení dopravní situace ve městě za velmi konstruktivní. Chce se mi dokonce použít známe :,,Konec dobrý , všechno dobré…“ Na další schůzce se starosty, které se účastnili i odborní zástupci Libereckého kraje, nám pak již bylo sděleno, že aktuálně je vybírán dopravní inženýr pro zpracování projektu zákazového dopravního řešení v hodnotě cca 5 mil. Kč. Výstup by měl být předán v březnu roku 2020.
Předmětem dalších jednání se zástupci LK pak byla i otázka velkého obchvatu naším městem. V tomto smyslu bylo také domluveno další pracovní jednání k tomuto záměru, tentokrát za přítomnosti hejtmana LK, , radního pro dopravu, starosty města Ralsko a samozřejmě i mě.

Za svou osobu bych chtěl moc poděkovat všem našim občanů , kteří se ve věci zákazu tranzitu městem nebáli svůj názor veřejně prezentovat a přispěli tak k tomu, že svůj příspěvek k problematice tranzitní dopravní městem mohu zakončit slovy :, A jde to !..“.

P.s. Omlouvám se občanům, především rodičům dětí v MŠ Eliášova, že se k začátku školního roku nepodařilo otevřít celou zrekonstruovanou budovu školky, třebaže dodavatelská firma pracovala do večerních hodin a i o víkendech. ( Známe to z domova, že si při rekonstrukci , ve snaze nic při opravách neudělat polovičatě, i častou ukousneme větší díl, než jsme ve stanoveném čase schopni strávit….)

Za to, že o umístění dětí i v této situaci bylo dobře postaráno, patří poděkování celému vedení ZŠ Ralsko a pokud jmenovitě pak paní Strakové a kolektivu MŠ Eliášova, která na ,,stavbu“ docházela a odborně na ni dohlížela každý den. Heroickou práci odvedli pak všichni, kteří pomáhali s následným úklidem, aby se začátkem školního roku bylo možné otevřít alespoň dvě třídy této MŠ.

Petr Král
starosta města Mimoně

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 1964x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít