I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Úprava Ploučnice v Mimoni
Publikováno:  26. května 2014

historieLetos uplynulo již 30 let, co proběhla úprava řeky Ploučnice v Mimoni. Podívejme se, co se o tom tenkrát psalo.
Již ze samotného názvu akce vyplývá, že se jedná o významnou vodohospodářskou investici, jejímž základním účelem je ochrana města Mimoně před povodněmi z řeky Ploučnice. Bylo i pamatováno na geologickou důležitost této oblasti (uranový prumysl). Z toho důvodu byly respektovány závěry a doporučení dílčího státního úkolu "Výzkum vlivů hydrochemického a hornického dobývání uranových surovin v oblasti Hamru n.J. na podzemní a povrchové vody". Kromě zvětšení profilu koryta Ploučnice oproti stávajícímu, a tedy i možného většího průtokového množství vody se zejména jedná o zamezení usazování kalů a sedimentů. Na základě těchto poznatků bude nové koryto bez jezových a přirozených zdrží a jeho konstrukce umožňuje průběžné čistění, zejména v městské zástavbě.

Dalším pozitivním faktorem je ta skutečnost, že stavba po svém dokončení bude mít kladný vliv na životní prostředí uvnitř i v těsné blízkostí města vyloučením periodických záplav a odstraněním bažin a močálů. Z průzkumu, který provedl Český svaz ochránců přírody vyplývá, že ráz celé údolní nivy koryta v délce asi 1,5 km je stejnorodý, oblast okolo úpravy nelze využít jako výrobní typ "orní půdy“ pro svojí vysokou kyselost, ale po vhodném odvodnění bude optimálním hospodářstvím lukaření (drnový fond).
Samotná stavba je situována v městské zástavbě a v přilehlé části okolí Mimoně tak, že z ekonomických důvodů využívá stávající silniční a železniční mosty při respektování základních požadavků územního plánu a Českého svazu ochránců přírody. Celková délka úpravy je 2,5 km, a to od hranice vojenského prostoru až k Vranovskému mostu u zámku.
Při návrhu opevnění koryta bylo využito zkušeností dokončované stavby regulace Ploučnice v úseku Srní Potok - Stráž p.R. Navržená filtrační textilie Arabeva a Mitop, jakož i travní rohože Fytotex patří mezí nové vysoce progresivní stavební materiály pro úpravy vodních toku, zejména v podmínkách, ve kterých je nutné realizovat úpravu Ploučnice. Při kladení travních rohoží Fytotex je docilována vysoká produktivita práce.
V současné době se provádějí strojní zemní práce na výkopu vlastního koryta a práce na termínovaných objektech v parku - přeložka vodovodu a přeložka el. vedení vysokého napětí.
Vlastní stavba byla zahájena v dubnu 1984 a její dokončení je stanoveno na měsíc červenec 1986. Termín uvedení kapacity do provozu je o měsíc později. Tuto náročnou vodohospodářskou stavbu jejímž investorem je Povodí Ohře (podnik pro provoz a využití vodních toků), provádí stav.org. Vodní stavby o.p. Praha, odštěpný závod. Vodotechna Teplíce. Náročná stavba co do finančního objemu provedených prací - 26,5 mil. Kčs, a že je situována do území se ztíženými výrobními a zejména mimořádně nepříznivými terénními podmínkami, protože převážná část trasy nového koryta prochází zcela zvodnělou údolní nivou a hladinou podzemní vody prakticky v úrovni terénu.
Celkové rozhodujícími ukazateli pro zdárné a v termínu dokončení stavby jsou příznivé klim. poměry, plnění díl.termínů a zejména vysoká pracovní odpovědnost pracovníků zainteresovaných
na tomto vodohospodářském díle.
Zdeněk Kadlec - Vodotechna Teplice 1984

Počet komentářů: 2  Komentáře ... (poslední: 31. května 2019 11:34)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3467x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít