I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Zpátky do minulosti : Mimoň před 60, 50 a 40 lety
Publikováno:  6. května 2013

historieV další části poválečné historie Mimoně se podíváme na roky 1953, 1963 a rok 1973 co se v hrubých rysech ve městě odehrálo.
A není toho málo, někdo si to možná ještě bude pamatovat.

1953

7. ledna - Rada MNV rozhodla o konání týdenních a výročních trhů pro rok 1953 – týdenní každý pátek, výroční se budou konat 3.4., 3.7. a 18.9..

14. ledna - Sál Lidového domu byl předán do správy těl. jednoty SOKOL při F. Mitop n.p., s čímž nesouhlasila těl. jednota Sokol při fy. Thonet.

9. května - Josef Pobuda z Mimoně byl vyznamenán ministerstvem školství Odznakem vzorného učně v učňovském středisku v Hejnicích.

17. června - Návštěva redakce „Cesta míru“ v M. se zaměřením na práci JZD M. Redaktoři popsali, že členové JZD mají špatnou pracovní morálku a do práce nechodí vůbec.

09.září - Odstranění všechny dosavadní německé nápisy, které ještě se nalézaly na budovách ať státních, družstevních či soukromých.

16. září - Rada MNV rozhodla o zřízení městského archivu, který bude umístěn v městském muzeu.
16. září - Pracovní morálka od žní poklesla na minimum, 14.9. nepřišel nikdo k dojení, což muselo být nahlášeno předsedovi MěNV.

21. října je jednáno o novém pojmenování ulic.

12. prosince - Slavnostní otevření nového závodního klubu ROH Thonet v hostinci u Českého Lva ve Svébořické ulici.

Při reorganizaci školství v M. v r. 1953 byla od 1.9.1953 zřízena jedenáctiletá střední škola, později přejmenovaná na střední všeobecně vzdělávací školu. Činnost ukončila v září 1968 a byla převedena do Č. Lípy. Za dobu jejího trvání se konaly v M. 20 x maturity (13 jarních a 7 podzimních termínů), maturitou ukončilo 495 studentů (345 denního studia, 150 externího a večerního studia). Navíc byl připraven jeden ročník externistů pro střední železniční školu v Děčíně a 2 ročníky pro průmyslovou školu strojní v Č.Lípě. Z denního studia byla přijato ihned na vysoké školy 207 absolventů (= 90 %), další studovali později nebo dálkově. Několik absolventů této školy má dnes titul kandidáta či i doktora věd.

1963

Zima 1962/63 byla velmi tuhá a mrazivá, mnoho sněhu. Mrazy stejné jako v roce 1946/47. Ještě i v březnu byly mrazy dosahující - 210C (v Hradčanech). Jaro bylo opožděné, květen a červen však vše v přírodě dohnaly, úroda byla rozmanitá, nikoliv však vysoká.
Projevuje stálý nedostatek bytů, komise nepracuje řádně

4. ledna - Požár v domě Jar. Kracíka na nám. Čsl. armády - zničený zadní trakt budovy

4. února - přes M. přeletělo hejno 7 labutí, ač silně mrzlo a den nato se 2 srny dostaly pravděpodobně hlady za potravou až do areálu pily v Ralské ulici

Osvětovou činnost přebral učitel a ředitel školy SVVŠ Šťastný Josef

Plesová sezóna - každou sobotu, celkem 11 plesů

1. dubna - 1. ročník Běhu parkem pro různé věkové kategorie na 300m, 500m, 800m, 1000m a 3000m. Zahájeny na hřišti Jiskry Mimoň - dnešní horní sídliště Ralsko

25. května - Okresní noviny Nástup přinesly zprávu o návštěvě mongolského velvyslance na Gigantě

30. června - Zahrádkáři pořádali zahradní slavnost v zahrádkářské kolonii.

4. srpna - V zámeckém parku u severní brány se na divadle v přírodě konala Velká hudební revue. Přítomni byli Matuška, Pilarová, K.Štědrý, divadlo Rokoko, Péhr z ND a další umělci.

V říjnu a listopadu bylo suché počasí, počátkem prosince nastoupily mrazy, sněhu však bylo málo. 1. sníh až 12.12.63. Jinak klidno.

Lidová škola umění - zavádí se třístupňové známkování. Škola se rozrůstá o stále větší počet zájemců.

Projevují se nedostatky v zásobování obyvatelstva, zásobovací komise řádně nepracuje.

Během roku byl v M. zaveden rozhlas po drátě. Zpočátku pouze pro úřední místnosti, později se rozšiřuje i pro soukromé osoby. Obsluhu tvoří 2 zaměstnanci.

1973

Rozhodnutí o výstavbě nového sídliště na místě stávajícího sportovního areálu bylo rozhodnuto již v r. 1972

V roce 1973 se přistěhovalo do M. několik cikánských rodin, z nichž 23 dětí navštěvuje školu.

Leden - Rekonstrukce elektrického zabezpečovacího zařízení proběhlo v úseku působnosti mimoňské železniční stanice v údobí ledna až květen 1973. Navíc se
- budují 2 výhybkářská stavidla a
- provádí se ukládání 2 nových obloukových vyhybek

7. dubna - V ZK ROH Mitop M. vznikl zájmový klub fotografů, který 7. dubna 1973 v ZK Mitop uspořádal 1. výstavu fotografií.

28. května - byl odcizen traktor URSUZ řidiči V.K. z M. a navíc postrádal i své osobní auto. Obdobný případ se stal i Mudr. Kottovi, kterému z osob. auta odcizili i doklady. Jako pachatel byl zjištěn J.Š z Chrástu u Plzně, již 8 x trestaný recidivista.
V zámeckém dvoře proběhla ve dnech 16. a 17. 6.1973 výstava králíků. holubů a drůbeže.

7. září - Zahrádkáři jako I.ZO ČOZS v M. vystavovali své výpěstky květin, ovoce a zeleniny ve dnech 7. - 9. září 1973 v prostorách ve své zahrádkářské kolonii.

8. listopadu - Požár v hotelu Beseda vypukl 8.listopadu 1973 přibližně v 10,hodin dopoledne. Příčinou byl výbuch naftových kamen ve Společenském sále. Vnitřní vybavení bylo značně poškozeno.

21. listopadu - nejstarší občan - pan Adolf Dostál, bytem Mimoň, Malá ul. 36/3 nar. 21.11.1883 se dožil 90. let. Jmenovaný se vyučil zahradníkem, denně pracoval od 5,00 hodin, nepil, manželka mu zemřela r. 1939. Zůstal již nadále sám, žil ve společní domácnosti se svým ženatým synem.Do Mimoně se přistěhoval r. 1945 spolu se synem.

Osvětová činnost je i nadále aktivní, rok 1973 zahájila 1. koncertem přátel vážné hudby, na kterém vystoupili Jiří Boušek - flétna, Libuše Váchová - harfa a Hana Jedličková - zpěv. Počet posluchačů byl velmi příznivý, 120 osob.

V Městském kině Ralsko se konal koncert zpěvačky pop. hudby Heleny Vondráčkové. Kino bylo zcela vyprodáno včetně přístavků a stojících. Odhad byl 1000 posluchačů.

Knihovna stále sídlí v domě čp. 101/4 u Božího hrobu. Vedoucí je pí. Borutová

Koncem roku zahájeny terénní úpravy na parčíku na Náměstí Čsl. armády vedle domu čp.4/3 za účelem výstavby Drogérie. Současně byly odstraněny i dříve vykoupené domy po pravé straně ulice v Lukách pro tento účel

Antonie Erbenová z Mimoně, V Lukách čp. 100, se dožila 6.2.1973 krásných 95 let

Obnoven výcvik tenisových nadějí pod tenisovým oddílem Jiskry Mimoň. Tímto počinem chce oddíl navázat na svojí slavnou minulost, kdy pořádal tenisové turnaje mládeže s celostátním dopadem, kterého je zúčastňovali i pozdější význační tenisté jako jsou Hřebec, Tomanová, Holubová a také i Jan Kodeš.

STS - ředitelem je Švepeš, hl. inženýr podniku Havel . Podnik STS obdržel státní vyznamenání.

Parčík v Ralské ul. u Sedřezy :
Parčík byl vybudován ~ v r. 1973 2. odbočkou SČSP a předán do užívání 9.5.1973. Největší podíl na vybudování tohoto parčíku mají manželé Matlochovi, Pavlík, Josef Hons, Pařík, Grumich, Krejbich sen., Cakl, Karel, Bárta Jar., Rožek, Čermák, Vladyka, Krejbichová, Paříková, Kudrnová, Ledererová, Suchánková, Bártová B., Zajícová. Byla vysázena tzv. Leninova lípa. (Tento parčík po roce 1990 byl prodán do soukromí a noví majitelé si z něj vytvořili zahrádku, lípu porazili. Proč…ta lípa přeci za nic nemohla-pozn.O.Hons).

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 3764x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít