I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Zpátky do minulosti : Mimoň před pětadvaceti lety v roce 1988
Publikováno:  29. dubna 2013

historiePoslední částí je doba těsně před revolučními změnami v následujícím roce. Výčet událostí je poměrně podrobný a není chronologicky seřazen, snad to nevadí.
Zajímavé jsou údaje o tom, kolik bylo v Mimoni pracovních míst.
Podívejme se tedy na události roku 1988.

1988
Bezpečnost v Mimoni – v tomto roce zaznamenán mírný nárůst kriminality, způsobený především zvyšujícím se nárůstem trestných činů cikánských obyvatel

15. srpna - byl zavražděn Eduard Strnad z Mimoně, Svébořická 620/1 ve stáří 58 let. Vrah byl vypátrán a předán soudu.

31. prosince - bylo volných 31 bytů, z toho však 27 je určeno k modernizaci. Město spravuje = 730 bytů = 534 I. kategorie, 148 = II. kategorie, 22 = III. kat., 26 = IV. kat.
V nových věžových domech u koupaliště bude jeden pro státní výstavbu a jeden pro družstevní výstavbu. Další bytová výstavba má být zahájena v 9. pětiletce v Husově ul. a to = 300 bytů a na náměstí vedle účelových objektů také 18 bytů. Tíživá situace je u cikánských obyvatel, kteří nekontrolovatelně přicházejí do města do přeplněných soukromých bytů. Staví se 2 věžové domy u koupaliště

Dům Družby - taneční orchestr DD = 75 x účinkoval, vedoucím je ing. Ševčík,
- Country skupina (Milan Kabeš)
- soubory Mimoňáček, Sluníčko
- kroužek šermířů Ralsští rytíři (vedoucí Zdena Penzešová)
- taneční soubor (vedoucí Vobecký)
- Loutkaří ukončili svojí činnost a celé vybavení předali do Zákup, kde tamější kroužek pracuje nadále pod DD Mimoň
- VI. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů pro okres Č.Lípa se zúčastnily soubory Jirásek z Č.L., Havlíček ze Zákup, SSM SEŠ z Č.Lípy, Horka ze Stráže a Fr.Hrubín z N.Boru.
- V prosinci byla předávána Mimoňská papuče pěti akademickým malířům, jejichž obrazy se nejvíce líbily. Jednalo se o : zasl. umělec Fr. Hora - Třebenice, M. Janáček - Liberec, R. Novotný z Č.Lípy, J.Ševel z Teplic a H.Volenikov z Ústí n./L.
- K 10. výročí Mimoňačka 13.6. napsal úvodní dopis dr. Josef Říha, hudební pedagog.

Je prováděna kabelizace elektrorozvodů ve městě - pokračuje přes náměstí 1. Máje, Barvířskou ulicí, v Lukách na Letnou

Dechovka Mimoňačka ukončila svojí činnost ze zdravotních důvodů, protože náhrada za odcházející důchodce prostě není

Výstavba Mimoň - Projevuje se nezvyklý úkaz : Jsou peníze na výstavbu, ale není, kdo by stavěl.
- Výstavba mléčné jídelny v Mírové ulici se stále odročuje.
- Skládka ve Svébořicích má silné zpoždění
- Výstavba na náměstí 1. Máje měla být zahájena v dubnu, byla však odročena
- Komise výstavby žádala opět o odvolání vedoucího odboru výstavby, odvolání proběhlo až v létě.
- Byla povolena výstavba 20 bytů s elektrickým vytápěním + příslušné transformační stanice (ale kde ?? -pz.OH).
- Město nemá vlastní katastrální mapu, není krytí 370.000 Kčs, které středisko Geodézie požaduje.
- Dokončuje se hřiště u ZŠ Mírová
- Při dešti se zřítil teras u bývalé školky Severka v Nádražní ulici.
- Vázne přestavba polikliniky. Termín 31.12. nebude splněn.

Myslivci - Uměle odchovávají bažanty, kachny, koroptve a tetřevy. Konstatováno, že se přemnožili jeleni, mufloni a černá zvěř (prasata). Zvyšuje se počet toulavých psů a koček (což lze přisoudit nezodpovědnosti některých obyvatel, které se takto zbavují svých bývalých miláčků)

Obchodní síť
- Ve Vranově není zajištěna prodejna základních potravin. Zatím byla tato problematika řešena zajížděním Pojízdné prodejny Jednota.
- Problémy s prodejnami Jednota N. Bor ve Svébořicích a na náměstí 1. Máje, které jsou často zavřené.

Počet obyvatel v Mimoni a přidružených obcí v r. 1988 = 7.481 osob. V tomto počtu k 31.12. nejsou zahrnuti cizí státní příslušníci, žijící na katastrálním území města ve spojitosti s vojenským prostorem. Všeobecně je zaznamenán snížený počet nově narozených dětí, jakož i počet sňatků

3. rok 8. pětiletky
Nový zákon o státním podniku platí od 1. července 1988. Tento nový zákon se odrazil i u mimoňských podniků, kde byly ihned provedeny volby ředitelů namísto dosavadních jmenování vyššími správními resortními orgány

Mitop - neosvědčil se nový trhací stroj, ve zkušebním provozu je nový vpichovací stroj, který obsluhují a zaučují montéři z Polska.
Nově se vyrábějí odvodňovací plstěnce pro papírny, transportní pásy do koželužen, melton na tenisové míčky

OPMP - Problémy se vyskytují ve smaltovně - zastaralá a výrobě již nepostačující vypalovací pec, váznou dodávky skla z Crystalexu pro N. Oldřichov (pro postříbřování), Hradecké železárny nedodaly odlitky šedé litiny pro bleskosvody, šroubárny Ždánice nedodaly ani jednu matici M6 pro bleskosvody, Železárny a drátovny Bohumín neplnily dodávky drátu pro pletivo, plech z Válcoven plechů Frýdek - Místek dodávaly plechy v nedobré kvalitě (silný, nestejnorodý a povrchově velmi drsný), VSŽ Košice neplnily dodávky plechů, problémy s dodávkami barev, laků a ředidel. Na penálech byl příjem 353.000 Kčs. Provozy musely vyrábět z nekvalitních dodávaných polotovarů, což se odrazilo v nekvalitní vlastní výrobě.

Pila - Sedřeza - pořezala jehličnanů na 16.331 m3, listnáčů 6.689 m3. Dodávky surovin velmi špatná, zvláště u listnáčů - nerovnost kulatiny a nízká kvalita.
Interiér Cvikov požaduje speciality, ale dodává si vlastní kulatinu. Dovoz zajišťuje především VLaS, v menší míře ČSD. Hlavní dodavatel = Severočeský kraj a částečně Východočeský a západočeský. Ve Hvězdovské ulici postavil provoz pro své zaměstnance obytný dům se 4 byty

Rukov - 48 zaměstnanců, pr, = 3.116 Kčs. Rozsah výroby jako v minulých letech, od 1.1.1989 bude Státním podnikem

TON - Začíná se stabilizovat počet zaměstnanců jako důsledek omezení výroby UD. Od 1.1.1989 bude TON Státním podnikem spadající pod řed. Bystřice

Severka - závod 02 se od 1.7.1988 odloučil s podnikem ve Cvikově od VHJ OP Prostějov a vytvořil samostatný Státní podnik přímo řízený ministerstvem. Hlavní záměr výroby zůstává v původním, tj. výroba svrchního dětského oblečení. Závod vyrobil za 71 mil. Kčs, výdělek = 2.517 Kčs. 367 zaměstnanců

Počasí - značné výkyvy - v lednu teplo, málo sněhu, mlhy, únor bez větších mrazů a sněhu málo i přes časté srážky. První roční bouřka = 28.2, do poloviny března mírná zima, poté oteplení. Téměř denně byly srážky, stále vlhko, polní jarní práce opožděny. 26.3. se rozvodnil Panenský potok.
Duben mimořádně suchý, jasné dny a větrno, noci mrazivé. V květnu pokračovalo sucho až do 28.5., kdy série bouřek toto dvouměsíční suché období ukončilo (za celé toto období spadlo pouze 18 mm srážek). Červen v normálu až do 2. poloviny, kdy opět bylo sucho. Toto počasí se projevilo v přírodě silným spadem ovoce. Červenec byl velmi teplý (tropické dny 1., 23. a 24.), při tom však dosti srážek (113,9 mm). V červenci bylo 15 bouřek, 24.7. náhlá vichřice s krupobitím značného rozsahu. Mimoň sama byla ušetřena, ale v okolí hrůza. V okrese Č.L. odhadnutá škoda přesahuje 7 mil. Kčs. Velké množství srážek během 4 dnů = 111,3 mm. Jenom 29.7. napadlo 33,8 mm. Žně ukončeny 15.8. Po všechny dny, mimo velkých srážek, svítilo alespoň část dne slunce. Září byl v normálu, 5.9. byla poslední bouřka. Říjen rovněž v normálu, srážky časté ale nevydatné, hodně mlhavo. V listopadu nastoupila předčasná zima, mrazy až - 12° C. Prosinec vlhký, mlhy, plískanice, chladno. 24.12. vichřice, vývraty stromů, 25.12 Ploučnice i Panenský potok zaplavily louky.
Při pozorování pranostik :
Matěj = bez slunce, sníh, teplota okolo 0
Řehoř = zemědělci neorali, 6 cm sněhu, dále sněžilo
Pankrác, Servác, Bonifác = + 15°C, větrno a slunečno
Žofie = slunce místo deště
Medard = sice nepatrně zapršelo, ale následujících 12 dní ani nekáplo
Markéta = poslala kombajny do ječmene o dva dny dříve
Martin = sníh předběhl o celých 13 dní
- Nejvíce srážek : 29.8. = 33,8 mm, 2.9. = 23,5 mm, 27.7. = 19,1 mm.
- Nejvíce sněhu napadlo = 28.2. = 18 cm
- Nejvyšší sněhová pokrývka = 29.2. = 21 cm

1. března byla v hotelu Beseda zřízena Škola pro cizince. Středisko pro jazykovou výuku Vietnamců, kteří přicházejí do ČSSR pracovat. Ve tříměsíčních turnusech (4x) se vystřídalo 250 osob. Většinou nastoupili do zaměstnání ve Škoda Ml. Boleslav

ZŠ Mírová
- změna ve vedení školy - místo zástupce ředitele školy (Hana Straková odešla do důchodu) nastoupila Jana Pokorná. Na 2. stupeň v Mimoni (do 5. tříd) přicházejí žáci ze ZŠ 1. stupně z Brniště. V jídelně se stravovalo 720 dětí.
Docházka se dosti zhoršila (142 neomluvených hodin) u 11 žáků, z toho u 5 cikánů. omluvených hodin = 50 hodin. Pokračuje vandalismus, nekázeň, sníženou známku z chování obdrželo 14 žáků. Jinak asi jako předcházející léta, tj. dopisování se zahraničím (SSSR = 59 dětí, NDR = 30, Slovensko = 24, ostatní = 19. Družební styk se školou v Oelsnitz pokračuje. Tradiční vyznamenávání v Berlíně převzaly žákyně 8. ročníku Dominika Vranovičová a Jana Malinová. Pokračují styky s mimoňskou sovětskou školou Jurije Gagarina.
Neprospělo = 11 žáků, 2. stupeň z chování = 12, 3. stupeň z chování = 2.
Ze školy odchází do učiliště = 83, odborné školy = 45, v docházce pokračuje 7, cellkem = 135 dětí.

LŠU
- 5 oddělení - klavír, akordeon, zobcová flétna, kytara + 1 oddělení výtvarné výchovy
- 221 žáků , 12 učitelů
- stávající ředitel Špergl odešel k 31.8.1988 do důchodu

MŠ v Mimoni - Mitop - ředitelka Hana Stárková končí a odchází učit na ZŠ Pod Ralskem. Nahradila jí Květa Šantorová. TON - v Luční ulici odchází do důchodu ředitelka Eva Švehlová k 1.1.88. Nahrazuje ji Jarmila Havlová.

Zvláštní škola
Stabilita ve vedení školy i sboru učitelů
- celkem = 109 žáků v 8 třídách, 33 cikánských dětí, mírně se zlepšilo chování
- vybudována cvičná kuchyň, cvičný byt, postaven fóliovník.
- ve sportovních soutěžích obsadila škola jako celek 3. místo
- výstavní síň 13. - 27. 4. Výstava grafiky a součásti vernisáže byla i beseda tří učitelských generací.
- Pěvecký kroužek se snaží o práci
- vyšlo 25 žáků (18 do zvláštních učebních oborů + 2 ukončilo povinnou 10 letou docházku a nastoupilo do zaměstnání + 1 osvobozen od další docházky pro nemoc + 4 pokračují ve škole.
- vycházející děti vybudovaly v Zákupech síň ochrany přírody. Síň byla otevřena na chodbě školy 21.6.1988
- pro autora díla, které získalo nejvíce popularity na výstavách, byla zavedena cena Mimoňská bačkora dle návrhu dětí. Poprvé byla udělena 12.12.1988.

Drobná provozovna MěNV
- vznikla 8. února 1988. Vedoucím byl jmenován Jiří Kotrouš. Původní výrobní plán stanoven na 350.000 Kčs, byl však ve skutečnosti 480.000 Kčs a vykazoval zisk 29.000.
Provozovna má poskytovat služby obyvatelstvu a různým organizacím a to v oblasti prací : zámečnické, instalatérské, zednické, nákladní autotaxi, rozvoz a dodávky plynu, broušení všeho možného, elektroinstalatérské práce, práce topenářské,truhlářské, čalounické.
Zaměstnanci jsou v pracovním pomru buď na plný úvazek nebo jen na částečný, protože větší podniky zakázky malého rozsahu nepřijímají, hlavně v oblasti stavebních prací, protože nejsou pro ně lukrativní. Proto nový zákon umožnil tuto možnost soukromého podnikání.

Hřbitov - opravena obvodová zeď

Letní mírová slavnost SČSP (Svaz Československo-sovětského přátelství) se konala 27. srpna v Letním kině

Včelaři v Mimoni mají 140 členů, 1549 včelstev. Jeden člen pracuje jako včelař ve Statním statku Zákupy, kde má na starost 40 včelstev

Doplňující volby v Mimoni - za tragicky zemřelého K. Sloupa byl zvolen Bohuslav Laušman z Mimoně

VAÚ (kafilérie) - stal se monopolním výrobcem norčího sádla v ČSR. Jinak v rozsahu minulých let

Hřebčín - Stav koní = 120 ( z toho je 26 na závodních dostihových drahách. Při IV. mimoňské dražbě plnokrevných ročků v říjnu bylo prodáno 13 kusů za 3,170.000 Kčs. Nejdráže byla vydražena hnědka EXTRA (Behiston+Ela) za 450.000 Kčs. V březnu byl zakoupen plemenný hřebec ryzák MONSEIGNEUR za 2,380.000 devizových korun (* 1974 v USA, odkud do Irska a přes Švýcarsko se dostal do Mimoně). 17.7. se konaly již XXIII. mimoňské dostihy, kde v 7 dostizích 4x vyhráli mimoňští koně. Vložen byly i 2 dostihy poníků.
Letos se narodilo 21 hříbat.
Hřebčín má 38 zaměstnanců.
Začalo se výstavbou objektu sociální budovy, která bude mít v 1. poschodí síň tradic a representační prostory. Byl natočen videofilm o historii hřebčína od r. 1965. Dnes patří mezi 5 největších v ČSSR. Má 50 plemenných klisen a 3 plemenné hřebce. Film dokazuje původ až do roku 1690.

- Skládka domovního odpadu Svébořice - vázne výstavba, má vážný skluz
- Parkovací plocha u sovětské školy je dokončena, ale není využívána. Autobusy stojí nadále dle libovůle ruských řidičů na Letné.
- Na budoucím nádraží ČSAD pod Kalvárií se staví kanalizace a naváží materiál pro navýšení terénu („škoda, že nemáme dostatek radnic, zámků a dalších historických objektů, které by se daly sem svážet -pz.OH)

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 4231x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít