I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Zpátky do minulosti : Mimoň před 45 a 35 lety - roky 1968 a 1978
Publikováno:  26. dubna 2013

historieV dalším pokračování náhledu do historie města se dneska podíváme na roky 1968 a 1978. Postupně v kronice přibývaly informace, již nejsou tak strohé, jako po roce 1945.
Co se tedy ve městě ve stručnosti událo ?

1968
Zvyšuje se počet dopravních nehod, zvyšuje se počet odcizených aut a motocyklů, vloupání do bytů, vandalství atd. Projevuje se poměrně vysoký podíl mládeže na trestné činnosti. Je zaznamenáno nezvykle vyšší počet vzájemných napadání občanů, většinou v opilosti. Po vstupu sov. vojsk se jedná o napadání příslušníků SA. Bude nutná dohoda mezi oběma stranami, sovětská strana si chce své hříšníky stíhat sama, pokud bude prokázána vina z jejich strany. Škody se budou muset hradit obě strany podle míra zavinění.

Bytová komise nemá co dělat, protože v M. nejsou žádné volné byty. V r. 1968 bylo k dispozici v Mimoni celkem 5 bytů z majetku města. 3 byty byly získány v rámci akce Z , 3 byty byly získány opravou domu čp. 137/4. Z ostatních bytů se jednalo o majetek podniků v městě. 18 bytů vystavěl podnik VLaS (na tzv.Harbichově poli, v dnešní části Sídliště pod Ralskem v dolní části nad kotelnou). Pokud došlo k uvolnění bytů v majetku města, byly ihned přiděleny čekatelům. Uvolňování bytů je způsobeno fluktuací obyvatel. Bytová výstavba ve městě neprobíhá žádná, výstavba rodinných domku velmi nepatrná.

V zámeckém parku byly provedeny hlubinné vrty. Byl zjištěn pramen pitné vody, dodávající až 27 l vody /sec

Plán hospodaření města na rok 1968 : Příjmy - 5,697.000 Kčs, vydání - 5,697.000 Kčs, rozpočet by měl tudíž vyrovnaný

25. února – Byla uzavřena smlouva o spolupráci s městem Oelsnitz
01. června - Dosavadní vedoucí městské knihovny učitel František Gregor byl ze své funkce uvolněn a na jeho místo nastoupila Eliška Borutová.
V červnu se koná velké cvičení vojsk Varšavské smlouvy, po odchodu vojsk z našeho území, zůstala vojska SSSR v blízkosti hranic ČSR

21. srpna - Začátek okupace sovětskou armádou:
Násilný a neohlášený vstup vojsk Varšavské smlouvy na naše území všeobecně překvapil širokou veřejnost včetně politické špičky na všech úrovních (mimo několik zasvěcených). Na blízkém vojenském letišti v Hradčanech nepřetržitě od rána přistávala sovětská letadla, která se ihned rozmísťovala po celém zdejším VVP. Po všech silnicích od hranic přijížděla vojska SSSR, NDR a Polska. Na silnicích byl velký zmatek, protože ihned se projevil důvtip našich lidí, kteří měnili směrníky na všechny možné směry jenom ne ten správný. Kdo neznal skutečnou trasu zpaměti, nikam se nedostal. V Mimoni však nedošlo k žádným vážnějším úrazům. Po vzpamatování prvního úleku došlo k všeobecnému pasivnímu odporu většiny občanů. Městský výbor KSČ se sešel, jeho předseda Alois Hons předložil protestní deklaraci, ve které byl vstup vojsk VS odsouzen jako nezákonný postup proti spřátelenému státu, který si volil vlastní cestu při budování socialismu - socialismu s lidskou tváři. Nenašel však žádnou podporu v celém MěV KSČ a proto ji podepsal pouze sám a také odeslal na ÚVKSČ a velvyslanectví SSSR v Praze. Tento jeho postup se také odrazil následující rok, kdy byl odvolán z funkce podnikového ředitele a poslán do důchodu, bylo mu právě 60 let, s odůvodněním jeho nedobrého zdravotního stavu. Byl také odvolán z funkce předsedy MěV KSČ jakož i všech dalších. Vzhledem k tomu, že byl členem KSČ od r. 1930, bylo mu při všeobecných prověrkách v r. 1970 ponecháno členství ve straně, ale se stranickým trestem. Ostatní funkcionáři, včetně funkcionářů MěNV se chovali zbaběle, bezprostředně v srpnových dnech přicházeli za Aloisem Honsem s dotazem, co mají dělat, ovšem bylo jim řečeno, že mají jednat dle svého svědomí. Jaké měli tehdejší funkcionáři svědomí, jako příkladně tehdejší předseda MěNV Jaroslav Svoboda, jeho tajemník Jan Mikeš a další bylo vidět v nejbližších komunálních volbách. Obdobně jako Alois Hons dopadli i někteří učitelé jako příkladně ředitel školy v Mimoni Josef Šťastný a další.
Tyto řádky nejsou takto v městské kronice uvedeny, opak je pravdou. Tyto řádky uvádím jako mé stručné poznámky skutečnosti. Alois Hons je můj otec a v té době jsme spolu o tom všem mnoho hovořili, takže znám tyto podrobnosti velmi dobře. – pozn. OH.
01. září – byla zřízena tržnice na náměstí 1. máje v Mimoni, nesplňovala však své poslání. Obchodníci nadále používali jako prodejní plochy na chodnících, kam stavěly své stánky. Proto byla tato tržnice po krátké době zrušena a prostor předán Jednotě Nový Bor

Rozhodnutím MěNV ze dne 14.12.1967 vznikla s účinnosti od 1.ledna 1968 samostatná rozpočtová organizace Technické služby Mimoň. Prvním vedoucím se stal Marcel Bouma, který odešel v průběhu roku ze své funkce.
Počáteční stav je 15 zaměstnanců. Sídlo TS je v Horním mlýně, pozdějších městských lázních.

1978
20. února - Mateřská škola na Letné - bylo dáno do provozu nové oddělení pro 25 místních dětí. Kapacita této školky vzrostla na 50 míst

10. března – podnik Gigant - jubilejní 1.000.000 té prase bylo odevzdáno na státní dodávky od r. 1950. V počátcích dodáváno v  = 15.000 q ročně, nyní je produkce již více jak 60.000 q za rok

23. dubna – se konal Běh zámeckým parkem jako již 13. ročník. V hlavním závodě na 6000 m zvítězil Václav Bulva z Liazu Jablonec v novém traťovém rekordu 19:19,6 min. 2. byl Petr Havel ze Slavie Praha.

29. srpna 1978 - Populární Moravanka vystupovala Domě Družby ve dvou koncertech, při čemž večerní koncert byl spojen současně s taneční zábavou.
4. září - Severka odkoupila v r. 1977 zemědělskou usedlost v Nádražní ulici (první zemědělský objekt vlevo v Nádražní ul. nahoře, rolník Černý), kde provedla přestavbu na závodní mateřskou školku, která byla otevřena 4.9.1978
V září bylo položeno vodovodní potrubí v Horské ulici (čtvrť II.)

20.listopadu 1977 byla zastavena výroba na 2 rámových pilách a byla zahájena přestavba pily. Rekonstrukce si vyžaduje 5,5 mil. Kčs. Ředitelem je v Svatomír Jindřichovský. Výroba byla obnovena 26. července 1978. Podstatně se projevily zlepšené provozní a výrobní podmínky, podstatnou měrou se snížila dosavadní namáhavá fysická námaha zavedením nové mechanizace zvláště při přísunu a odsunu materiálu.

Počasí v 1. polovině roku 1978 - polovina února s trvalou pokrývkou sněhu, druhé polovině oteplení, občasné tání. V březnu oteplení, ovšem s nočními mrazíky.

Dokončuje se výstavba ZDŠ na Sídlišti pod Ralskem. 4. září 1978 se konalo slavnostní otevření. Má 12 tříd a 14 učitelů včetně vedení školy. Ředitelem byl ustanoven Jaroslav Jindra, dosavadní ředitel ZDŠ na Letné. Zástupcem školy byla jmenována Libuše Gardášová.
Vedoucí školní družiny byla jmenována Marie Šťastná
Hifi Klub v Mimoni byl na AMA 78 v Jablonci n./N. v konkurenci 24 Hifi klubů vyhodnocen jako nejlepší

Počet komentářů: 1  Komentáře ... (poslední: 26. dubna 2013 7:46)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3834x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít