I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO ZPRAVODAJE
02.07.20 13:45 Pep@k
ČERVNOVÝ ZPRAVODAJ
04.06.20 13:56 Pep@k
KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
05.05.20 08:14 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

uzavírka

 Zhoubný požár města
Publikováno:  11. června 2016

historieDnes tomu bude již 210 let, co město zachvátil obrovský požár. Co se vlastně odehrálo, že došlo k tak obrovské katastrofě ?
V minulých stoletích se často stávalo, že vsi i města postihl zhoubný požár. Stavby byly dřevěné, střechy kryté slámou (došky) nebo dřevem (šindel). Za delšího sucha byly střechy vyschlé a oheň se rychle šířil, zvláště při větru. Často hořelo i v Mimoni, velký byl i požár založený nepřátelskými vojáky na počátku třicetileté války, ale požár v roce 1806 nemá v historii města obdoby.
Koncem května a počátkem června toho roku panovala dlouho neobvyklá vedra, provázené jižním větrem, takže všechno bylo vysušeno na troud.

A tak se stalo, že 11. června v půl jedenácté dopoledne vznikl oheň ve výměnkovém domku Krištofa Engla, stojícím blízko panského dvora na jižním okraji města poblíž dnešních jatek. Bydlel tam bělič plátna z blízké továrny. Ostatní běliči, kteří v Mimoni byli na práci, se snažili pomoci oheň uhasit a nevolali na pomoc sousedy. Teprve když domek byl celý v plamenech, udělali poplach. Při panujícím prudkém nárazovém větru od jihu bylo však již pozdě. Při pozdějším vyšetřování vyšla tato okolnost najevo a oni museli celou řadu týdnů po požáru uklízet ulice, načež byli z Mimoně vypovězeni do svých domovských obcí. Mezi lidmi se tradovalo, že příčinou požáru bylo vykypěné máslo, ale skutečná příčina zůstala neznámá.Poplašný zvonek na kostelní věži svolal k ohni obyvatelstvo. Chtěli dřevěný domek strhnout a uhasit na zemi, ale tehdejší důchodní Václav Martin to zakázal, že by byl ohrožen panský dvůr.
A to byla druhé osudná chyba. Vítr rval hořící došky a roznášel je do města. Brzy vzplanul sousední dům se stodolou, chytly další dva doškové domy a to již hořící sláma roznášela oheň po celé Okrouhlické ulici, odtud na kostel, faru a věž.
Z tohoto vrchu pak bylo pro vítr, který v ohni ještě více zesílil, lehké roznést plameny na celé dolní i horní město. Postup zkázy byl zastaven Ploučnicí a Panenským potokem, za nimiž pak již lidé i ze sousedních vesnic přispěchavší, zabránili dalšímu šíření ohně, i když V lukách a Lužické ulici také vzplanuly dva domy a v Husově jeden dům.
Uvnitř města shořela radnice, škola, zámek a bohužel i městský archiv, takže o dějinách města nás informují církevní kroniky, které na faře zachránil farář s oběma kaplany tak, že je při požáru v poslední chvíli zahrabali do písku ve sklepě. Z některých domů se podařilo něco zachránit, ale pro veliký žár nebylo možno se k většině domů přiblížit a tak mnoha lidem zbylo jen to, co měli právě na sobě. Našli se i takoví, kteří zachráněné věci rozkrádali. Více ovšem bylo těch, kteří přišli pomoci, celkem z více jak 25 obcí a měst. Za šest hodin se ocitlo v troskách a popelu 283 domů. Pozoruhodné je, že nikdo nepřišel o život, bylo jen několik zraněných.
Domy byly tehdy hustě osídlené a tak bylo přes 2 000 lidí bez přístřeší a jen málo jich mohli přijmout ti, které neštěstí nepostihlo. Ostatní žili v okolních vesnicích a ve sklepích ve městě, protože brzy po požáru přišly dlouhé deště. Ihned chyběly ve městě potraviny a oblečení.
Zpráva o mimoňské katastrofě se roznesla po celých Čechách a mnoho lidí pomohlo. Ze 26 okolních i vzdálenějších míst přivezli žito, hrách, brambory, mouku, kroupy, máslo, sůl, čočku a 2 400 pecnů chleba. Praha poslala 280 modlitebních knih s tím, aby byly rozděleny chudým ! Peněžní dary došly ze 159 míst v částce 15 023 zlatých 34 krejcary. Každý dal, co mohl. Jedna blíže neuvedená společnost z Londýna poslala 3 500 zlatých, nejmenovaná chudá žena ze Židlová 36 krejcarů. Byly poskytnuty půjčky na výstavbu a Mimoň začala opět povstávat z trosek a popela. Bylo nařízeno nestavět ze dřeva, použít všechen upotřebitelný starý materiál, stodoly postavit na okraji města. Zákaz stavby stodol uvnitř města nebyl dodržován, proto v roce 1811 vydaly zemské úřady zvláštní nařízení, jehož neuposlechnutí mělo za následek pokutu 50 až 100 zlatých. Do konce roku 1806 stálo opět 57 nových domů a do roku 1810 stála Mimoň nově z kamene, z pálených i nepálených cihel, kryté taškami, břidlicí i plechem.
Z pozdějších požárů vzpomeňme jen ty větší. Dne 2. prosince 1842 večer shořelo 13 stodol při cestě do Vranova. Dne 13. červne 1846 lehlo popelem v Husově ulici 16 stodol a 17 domů, a za 9 dní potom zase 8 stodol za zámeckým parkem. Dne 26. června 1876 zničil oheň 4 domy v Příkopech. Brzy ráno 7. listopadu 1902 skoro úplně shořela továrna na nábytek firmy Lazar. V roce 1904 pořídilo město novou parní stříkačku, která prvně zasáhla 19. srpna téhož roku při požáru kůlny u domu čp. 75/IV.
Osud Mimoně nebyl v těch dobách nijak výjimečný. Na příklad roku 1779 vyhořelo židovské ghetto a staré město v Mladé Boleslavi. V říjnu 1787 shořelo v České Lípě 484 domů a 52 lidí při tom ztratilo život. Roku 1788 bylo kořistí plamenů 188 domů v Jablonném. Rok potom vyhořelo v Žatci 400 domů a v Jilemnici 200 domů. V roce 1797 ve Frýdlantě 82 domy, 1806 v Hodkovicích 224 domy, 1815 v Bělé 82 domy, 1820 v Mostě 275 domů, 1820 opět v České Lípě 519 domů a ve Cvikově 63 domy, 1825 v Osečné 23 domy. 1842 v Hradčanech 30 domů a v Doksech 82 domy, 1846 ve Stráži 104 domy, 1868 v Kamenickém Šenově 48 domů a ve Skalici 40 domů. Dubá vyhořela v ledech 1820, 1838 s 1845, Kravaře 1860 a Stvolínky 1874.
Z tohoto výčtu jen okolních měst vidíme, jak hrozným živlem byl oheň. Teprve moderní doba s výbornou hasicí technikou a nehořlavými stavebními materiály pomohla odstranit tyto katastrofy, kterých se kdysi lidé právem nesmírně obávali.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 3345x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
Kraj podpoří statisíci obnovu zámku ve Stvolínkách
LK chce odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Lípa Musica začíná už za měsíc
Rada kraje odvolala dva členy představenstva Silnice LK