I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
08.07.24 07:39 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Zámecký most - část druhá
Publikováno:  6. srpna 2010

historieJak ukazují staré obrázky z období přelomu 19. a 20. století, jakož i třicátých let 20. století, měl tento most po obou stranách vozovky pískovcovou zídku, která byla obdobná jako na mostě Poštovním.
Tato ochranná mostová zídka na jižní straně mostu navazovala na východní straně na obvodovou zeď zámeckého parku a na západní straně na vstupní kamennou bránu do areálu zámku a následně na severní zámeckou zeď. Vozovka byla prašná. Na severní straně mostu vedla ochranná mostová zeď až k objektu lázeňského domu, na východní straně až do úrovně počátku cesty. Stopy této zídky na východní straně jsou ještě dnes viditelné. Obvodová zeď zámeckého parku v této části se dochovala dodnes.

most1

Malovaný obraz Zameckého mostu pohledem z jihu od pravého břehu Ploučnice. Obraz pochází z období dvacátých až třicátých let 20. století.

most2

Pohled ze Zámeckého mostu západním směrem k Barvířské ulici. Po obou stranách mostu jsou vidět ochranné mostové zídky, vlevo je severní křídlo zámeckého areálu, vpravo je vidět přestavěný původní lázeňský objekt.

most_koup

Na přelomu 19. a 20. století dochází k rostoucímu zájmu o volné koupání v přírodě. R 1906 město rozhodlo o zřízení koupaliště na soutoku Ploučnice a Panenského potoka u Lázeňského mostu. Od místa, kde končí ochranná zídka, vedla lávka přes obecní louku k lázeňskému domu s převlékacími kabinkami. Kabinky byly odstraněny 27. 12.1917. V pozadí je vidět Zámecký most s ochrannou mostovou zídkou.

Vzhledem k tomu, že nebyly jednotlivé opravy tohoto mostu od roku 1945 zdokumentovány, je možno na základě vzpomínek starousedlíků konstatovat, že stávající zábradlí bylo zhotoveno až v již zmiňované první polovině sedmdesátých lete 20. století. Současně tudy vedl provizorní vodovodní řád. Jaká byla kvalita opravy mostu ve výše uvedeném období svědčí skutečnost, že za dvacet let později došlo opět k poškození mostu, jehož stav se dochovává podnes.
O regulování toku Ploučnice usilovaly všechny předchozí generace. Teprve roku 1955 byl prvně zadán požadavek na její uskutečnění. V rámci rozvoje uranového průmyslu došlo však nejprve k regulaci toku Ploučnice ze Stráže p.Ralskem až po Srní Potok, následně její úpravu až po Zámecký most a poté následovala regulace přes Mimoň od Zámeckého mostu až po hranici tehdejšího VVP (tento úsek byl dlouhý 2,5 km). Regulace na území města probíhala v letech 1976 až 1986. Na tuto regulaci měla navazovat regulace Panenského potoka, která však proběhla dosud pouze od Zámeckého mostu po most Písečný v období let 2004-2005.
Na začátku nového tisíciletí byla u Zámeckého mostu prováděna komplexní úprava kanalizačního uzlu u soutoku Zámeckého mostu, kdy pode dnem koryta Ploučnice, bezprostředně mezi soutokem Ploučnice s Panenským potokem a Zámeckým mostem, byl uložen kanalizační řád, který ústí do přečerpávající kanalizační jímky v místě, kde stály v 16. století první městské lázně. Jedná se o řád přivádějící odpadní vody ze severovýchodní oblasti první městské části Mimoně. Kanalizační řád přiváděný od severu je veden potrubím nad hladinou Panenského potoka.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 4462x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít