I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Historie železnice v Mimoni
Publikováno:  10. července 2008

historieRoku 1867 byl zahájen provoz na želez. trati Zákupy- Mimoň, roku 1883 lokálka rozšířena na trať Česká Lípa - Zákupy - Mimoň.
V následujících letech byl velmi vážně ohrožen rozvoj průmyslu v Mimoni, když původní projekt rozšíření trati z České Lípy přes Zákupy do Mimoně a dále do Liberce měl být změněn ze Zákup směrem na Kamenici - Jablonné a Mimoň měla zůstat pouze jako vlečka. Celý projekt tratě vedl z Teplic přes Litoměřice, Č. Lípu do Liberce. Následovalo velké pobouření mezi podnikatelskými kruhy a městem, kteří s těmito změnami nesouhlasily a ostře protestovaly. Následovala velká jednání za účasti nejvyšších státních míst. Velký zájem projevili především podnikatel fy. Fischel, hrabě Hartig a za město purkmistr Mimoně Max spolu s radními města v čele s prvním radním Epingerem. Po dlouhých jednáních a intervencích na nejvyšších místech bylo dosaženo kladných výsledků, když projekt tratě byl zachován v původním programu přes Mimoň.

Stanice železniční dráhy tratě Lovosice - Liberec stojí na západní straně města v nadmořské výšce 305 m.
Až do roku 1910 se v Mimoni rozlišovaly dvě železniční stanice, neboli nádraží, a sice Nové nádraží ÚTD Teplice - Liberce (Ústecko teplická transversální dráha) a Staré nádraží.
Staré nádraží bylo konečnou stanicí místní dráhy vedoucí z Č. lípy přes Zákupy do Mimoně. Tato místní železniční dráha byla UTD odkoupena a přistavěna na nynější UTD (v úseku Mimoň - Liberec).Protože však úsek ke starému nádraží vede kolem jižní části Mimoně na východní část města a dosti velkým klesáním, nebyl tento úsek již později používán a na výměně č. 1 na jihozápadní části dráhy odbočena na nový severní směr do Liberce. Stará trať se dosud používá pouze jako průmyslová kolej (později ještě odbočena a prodloužena až na letiště).
Bývalá UTD byla v něm. rukách a celé její vedení nasvědčovalo tomu, že mělo výhradně sloužit německému průmyslu. Zaměstnanci byli také pečlivě vybíráni a byl-li náhodou příjmut český zaměstnanec, měl podstatně horší podmínky nežli německý zaměstnanec stejného zařazení. Za těchto podmínek neměl na této žel. dráze český živel velké šance se uplatnit. Velké změny zde zpočátku nenastaly ani vznikem ČSR. Zpráva o vzniku ČSR byla přijímána s posměchem v očekávání, že nová situace nebude mít dlouhého trvání. UTD se také stala hlavní spojnicí očekávaného státu DEUTSCH-BÖHMEN.
Aby se zajistil a obhájil německý ráz města a stanice Mimoň proti obsazení Čechslováky, byla zřízena občanská stráž, jejímž hlavním úkolem bylo zabránit příchodu českého vojska. Silný oddíl občanské stráže vyzbrojený puškami a střelivem se utábořil na nádraží. Z čekáren byla zřízena kasárna pro mužstvo a důstojníky.
17.7.1918 (správně asi 6.12.1918 -pz.OH) přijelo vlakem č.902 od Jablonného 5 mužů čsl. pěšího pluku č. 18 pod vedním desátníka, na jehož rozkaz vlak zastavil před stanicí, vojáci sestoupili a do stanice přišli pěšky. Náhlé objevení se těchto vojáků na stanici zcela postačila k tomu, aby se celá nádražní hlídka občanské stráže dobrovolně vzdala, odevzdala zbraně a její členové poté propuštěni k návratu do svých domovů. Náprava neutěšených národnostních poměrů nastala až zestátněním této dráhy s účinnosti od 1.ledna 1923.
Prvním a jediným přednostou stanice Mimoň za UTD byl inspektor Gustav Knöter, který odešel do výslužby 1.5.1923.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 4234x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít