I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

jelen Co nám říká starý adresář Mimoně
Publikováno:  6. května 2008

historieMěsto Mimoň vydalo adresář města na léta 1930 – 1931. Knížka o 84 stranách formátu 15 x 23 cm v tvrdých deskách nemá bohužel udaný počet vydaných kusů ani prodejní cenu, ale náklady na ni zřejmě pomohlo snížit 20 inzerentů z Mimoně i jiných měst. Návrh a provedení převzala reklamní kancelář v Karlových Varech a vytiskla ji tiskárna ve Staré Roli.
Kniha má 4 části : seznam obyvatel Mimoně, seznam domů v Mimoni, seznam zaměstnání a povolání, údaje všeobecné.

1. oddíl : zde je uveden seznam obyvatel v abecedním pořádku s udáním povolání, jméno manželky, ulice a číslo domu, část města. Na příklad (originál v němčině) :
Macoun Jindřich, ředitel české školy a paní Marie, Malá úl. 25/III.
Některá příjmení se vyskytují často u několika desítek rodin, z těch nejčastějších je to Kirschner 35x, Rösler 40x, Müller 48x. Vyskytuje se ovšem i řada čistě českých příjmení, například Anděl, Bartoušek, Bašta, Boháč, Břicháček, Čapek, Čistecký, Chytrý, Chleborád, Černý, Dvořák, Fukárek, Hájek, Hebký, Hrdina, Holeček, Hořejší, Janček, Ježek, Jeřábek, Jireš, Jirák, Kysela, Kytlička, Kočí, Král, Kropáček, Krištůfek, Kříž. Křesálek, Kučera, Kušík, Lažnovský, Lepeška, Leš, Macoun, Málek, Mareš, Matějček. Mikuška, Mošovský, Mužíkt Navrátil, Plecháček. Roček, Řehák, Sklenář, Špičák, Šlechta, Šťastný, Štěnička, Vítková, Vrcholková, Záruba, Žabka a další.
2. oddíl má seznam domů podle částí města, čísla domu, ulice, a je uveden majitel, na příklad :
I./229, Kamenná úl., Pobuda Emil.
V I. části města je 487 domů, ve II. jen 122, ve III. již 187, ve IV. pak 187 a v V. právě vznikající části 59 domů.
3. oddíl adresáře řadí abecedně seznam povolání a zaměstnání obyvatel s udáním jména, ulice a čísla domu. Například :
Kováři : Pfau Emil, Kozinovo nám. 68/III Tondr, Lipové nám. 181/I, Brych Václav, Husova úl. 81/I.
V tomto oddíle se dovíme, že v té době se v Mimoni lidé zabývali 169 obory různých zaměstnání. Některými se zabývali jen jednotlivci (výroba štětců, masér, košíkář, pilnikář, a jiní), v jiných oborech byla velká konkurence a rozdrobenost výroby : 13 trafik, 14 holičů, 15 koželužen, 15 obuvníků, 16 truhláren, 18 pekáren, 20 řezníků, 26 krejčích a švadlen, 32 obchodů se smíšeným zbožím, ale daleko nejvíc bylo hostinců a vináren - dohromady 43, z toho jich 8 poskytovalo i ubytování. Zemědělců je uvedeno 50, nejvíce v Husově ulici
4. oddíl nás informuje, že v městském zastupitelstvu bylo zastoupeno 7 politických stran (uvedeny podle čísel kandidátek):
češti sociální demokraté, německé volební společenství (něm. národní strana, něm. Živnostenská strana, svaz zemědělců), komunisté, čeští socialisté, křesťanští sociálové, něm. národní socialisté, něm. sociální demokraté. Zvoleno bylo 25 členů, z nich pak volen starosta. Jeho 2 zástupci a 8 členů rady. Náhradníků je uvedeno celkem 79. V doložce jsou uvedeny výsledky voleb z 24. srpna 1930. Tentokrát bylo zvoleno 36 členů, z nich zvolen starosta, jeho 2 zástupci e 9 členů rady. Nejsou uvedeny politické strany.
Ze seznamu obcí soudního okresu Mimoň vyplývá, že do okresu patřilo 33 obcí a 17 osad. Policejní pořádek pro Mimoň uvádí 31 bodů nařízení, z nichž některá ztratila aktuálnost (krmení dobytka na ulicích, svévolné práskání bičem, ponechání koni na ulici bez dozoru, žebrotě po domech), ale s jinými souhlasíme dosud a dbáme na jejich dodržování (vyhazování odpadů na chodník, čistota před hostinci, mytí aut na veřejných místech, úklid sněhu, před domy, pobíháni drůbeže na ulicích, přikrytí masa čistým bílým plátnem při převozu z jatek do obchodů, zákaz volného pobíhání psů).
Adresář konči seznamem spolků, které jsou v Mimoni. A bylo to úctyhodné číslo 90 (devadesát) spolků a společků. Výčet začíná dobrovolným sborem hasičů a končí tenisovým klubem. A mezi nimi najdeme spolky politické, dobročinné, sportovní, zájmové, vzdělávací, hudební a pěvecké, náboženské, jazykové, je to i 10 spolků českých a l ukrajinský.
Ovšem v telefonním seznamu najdeme jen 85 účastníků, z toho 36 úřadů, instituci a továren, 49 soukromých obchodníků, živnostníků a řemeslníků. Zajímavé je i srovnáni některých údajů s adresářem okresu Česká Lípa z roku 1899, kde je podrobně uvedená i Mimoň. V seznamu majitelů provozoven je 5 holičů, 11 koželuhů, 11 truhlářů, 19 pekařů, 19 řezníků, 27 krejčích a švadlen, 23 obchody se smíšeným zbožím, 41 obuvníků a 40 restauraci, z toho 2 s ubytováním. Množství restauraci zde bylo tedy tradiční, Česká Lípa si tehdy uvádí 33 restaurace a Nový Bor pouhých 19 hospod. Spolků měla Mimoň na konci minulého století 44, z toho 3 hasičské, 4 tělovýchovné, 3 pěvecké atd. V České Lípě měli 73 spolky a v Novém Boru 33 spolky.
Ještě poznámka : v roce 1900 měla Mimoň 6 024 obyvatel a v roce 1930 při sčítání 6.113 obyvatel.

Počet komentářů: 5  Komentáře ... (poslední: 3. srpna 2012 20:50)
Autor: Pep@k
Přečteno: 3412x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít