I N Z E R C E

Krátké zprávy
5. zasedání ZASTUPITELSTVA
21.05.19 09:14 Pep@k

Ve čtvrtek 23. května 2019 se bude konat 5. zasedání Zastupitelstva města. Jeho program najdete t a d y.
KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
14.05.19 08:56 Pep@k

Květnové vydání zpravodaje města je k vidění tuto.
DUBNOVÉ ZASTUPITELSTVO
15.04.19 09:27 Pep@k

Ve čtvrtek 16. dubna 2019 od 16,30 hod. se koná v Domě kultury Ralsko dubnové zasedání Zastupitelstva města. Jeho program najdete ZDE : Fotografie
ZPRAVODAJ DUBEN
09.04.19 10:37 Pep@k

Na webu města je k počtení dubnové číslo zpravodaje. Tak se na něj podívejte tadyhle.
BŘEZNOVÝ ZPRAVODAJ
06.03.19 14:51 Pep@k

Mimořádně rychle je k vidění březnové číslo zpravodaje tady

Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Stráž p. Ralskem
neoficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

PUNK IS NOT DEAD ! ! !

punk

punk1

Tak budeme mít třetí benzínku Komentovat článek Tak budeme mít třetí benzínku
Publikováno:  8. června 2017   Autor: Pep@k
Počet komentářů: 2
Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 13:47 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku III.  IP: 94.199.44.73

Hodlá-li obec pronajmout pozemek na dobu delší než 29 dnů je nutné tento záměr zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu - SPLNĚNO

Pozemek je třeba v záměru náležitě identifikovat, nejlépe údaji dle katastru nemovitostí, při pronájmu části pozemku pak dostatečně vymezit příslušnou část (např. plánkem + výměrou, popř. též slovním popisem) - SPLNĚNO

A ne si to pak upravit, jak potřebuji !!! a nějaké parcely vyškrtnout a neuvést výměry - tj. předem identifikováno, co je v záměru pronajmout a ve finále se už výrazná změna, toho, co vlastně pronajmu nezveřejní.

A tady se to dá zastupitelstvu jen "jako" vyjádření k záměru, to už rovnou, že si zastupitelstvo v této věci vyhradí uzavření smlouvy a smlouvu vidět !!! to jako se odstoupí a do pár měsíců čerpačka zmizí ???

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je zákonem vyhrazeno radě obce. A vyhradit si ji může též zastupitelstvo. Takže ne jen vyjadřování k záměru.

Doufejme, že se to jako záměr ZNOVU objeví s jasnou identifikací parcel a výměr včetně návrhu smlouvy, neboť v takto velmi zájmové lokalitě to je vhodné.

Jen nechápu, proč rozhoduje rada o něčem v době, kdy je možno podat nabídku na prodej.

Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 10:45 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku II.  IP: 94.199.44.73

Z poslední rady:
R17/504
Záměr využití lokality u obchodních domů – pozemky p. č. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2, 3309/6, 3309/7, 3310 v k. ú. Mimoň

Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení :

Varianta A:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Varianta B:
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612.

---
Původní usnesení k záměrům:
Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku pč. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, vše v k.ú. Mimoň, nebo jejich částí v rozsahu nezbytném pro případnou zástavbu objekty občanské vybavenosti, za cenu minimálně 450,- Kč/m2 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce opakovaně vždy minimálně po dobu 2 měsíců.

Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Mimoň, a to pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku p.č. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku p.č. 3309/6 ostatní plocha, o výměře 35 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku p.č. 3309/9, ostatní plocha, o výměře 45 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, k účelům vhodným dle územního plánu, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu minimálně 100,- Kč/m2 ročně a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce.

---
Nebyla upřesněna konečná výměra pronajímané části ani případně prodávané, což má vliv na výslednou cenu. V konečné variantě A vypadávají některé parcely !!! A v návrhu usnesení není ani cena !!!

Pokud již je známa výměra, tak vyvěsit znovu se známou výměrou !!! To se jako vyvěšují celé parcely a pak si z toho můžu vybírat kousíčky !!!

Nabídky na prodej jsou až do dnešního dne 19.6. a RADA již "rozhoduje" a "podsouvá" pronájem zastupitelstvu už DNE 12.6 - značně netransparentní jednání !!!

pronájem na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/903.pdf
prodej na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/904.pdf

Viz zveřejněný záměr prodeje s minimální cenou 450,-Kč/m2 na úřední desce města.
vyvěšeno 18.4.2017 do 16.6.2017; nabídky do 19.6. 11:00

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
Pět otázek pro starostku České Lípy (10/2019)
Město opět centrálně nakoupí plyn a elektřinu na další rok
Sbory v Krompachu přednesou Smetanu i Dvořáka
Atletické posvícení pro Českou Lípu