MIMOŇSKÉ DISKUZNÍ FÓRUM

Krátké zprávy
ŘÍJNOVÝ ZPRAVODAJ
27.03.17 20:32 Pep@k
OBJEVY NA RALSKU PŘEPÍŠÍ DĚJINY
04.12.16 11:56 Pep@k
LISTOPADOVÝ ZPRAVODAJ
23.11.16 07:12 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Stráž p. Ralskem
neoficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

prutah

Vážení spoluobčané, ve dnech 20. a 21. října 2017 - souběžně s parlamentními volbami - proběhne v Mimoni místní referendum o průtahu : máme odpovídat na otázku, zda chceme, aby těžká nákladní doprava po zřízení tzv. vnitřního průtahu natrvalo prjížděla centrem Mimoně.

Zúčastnit se referenda je velmi jednoduché - každý mimoňský občan, který může volit, může také hlasovat v referendu. Stačí přijít k volbám a kromě obálky s kandidátní listinou vybrané politické strany ještě do další urny ve vedlejší místnosti vhodit hlasovací lístek místního referenda.

Žádné další byrokratické procedury s tím spjaté nejsou, nepotřebujete žádný další voličský průkaz, stačí prostě přijít do své volební místnosti a mít s sebou občanský průkaz.
Takové referendum je událost zcela mimořádná a v Mimoni se koná poprvé. Jde také o mimořádně důležitou věc : řešení, které zvolíme, bude pro Mimoň stejně nevratné a definitivní, jako byla demolice mimoňského zámku v roce 1985.

Jestlíže nám na našem městě alespoň trochu záleží, měli bychom se k hlasovacím urnám dostavit pokud možno všichni - i ti, kteří do Parlamentu volit nechtějí. Nemusíme volit do Parlamentu. Pojďme ale určitě hlasovat v referendu ! Aby referendum bylo platné je třeba, aby hlasovalo minimálně 35 % oprávněných voličů. Obvykle k volbám v Mimoni chodí přibližně jen něco kolem 30 % voličů. Proto přijďte i Vy, kdo jinak volit nechodíte. Jedná se o Vaši budoucnost.

Pavel Ráček, Tomáš Jaroš, Petr Král, Vojtěch Zadák, Šárka Krousová, Pavel Kounovský, Jaromír Mayer, David Hollan, Jitka Kozáková

Tak budeme mít třetí benzínku Komentovat článek Tak budeme mít třetí benzínku
Publikováno:  8. června 2017   Autor: Pep@k
Počet komentářů: 2
Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 13:47 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku III.  IP: 94.199.44.73

Hodlá-li obec pronajmout pozemek na dobu delší než 29 dnů je nutné tento záměr zveřejnit po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu - SPLNĚNO

Pozemek je třeba v záměru náležitě identifikovat, nejlépe údaji dle katastru nemovitostí, při pronájmu části pozemku pak dostatečně vymezit příslušnou část (např. plánkem + výměrou, popř. též slovním popisem) - SPLNĚNO

A ne si to pak upravit, jak potřebuji !!! a nějaké parcely vyškrtnout a neuvést výměry - tj. předem identifikováno, co je v záměru pronajmout a ve finále se už výrazná změna, toho, co vlastně pronajmu nezveřejní.

A tady se to dá zastupitelstvu jen "jako" vyjádření k záměru, to už rovnou, že si zastupitelstvo v této věci vyhradí uzavření smlouvy a smlouvu vidět !!! to jako se odstoupí a do pár měsíců čerpačka zmizí ???

Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je zákonem vyhrazeno radě obce. A vyhradit si ji může též zastupitelstvo. Takže ne jen vyjadřování k záměru.

Doufejme, že se to jako záměr ZNOVU objeví s jasnou identifikací parcel a výměr včetně návrhu smlouvy, neboť v takto velmi zájmové lokalitě to je vhodné.

Jen nechápu, proč rozhoduje rada o něčem v době, kdy je možno podat nabídku na prodej.

Odpovědět na RE:Tak budeme mít třetí benzínku
RE:Tak budeme mít třetí benzínku
19. června 2017 v(e) 10:45 napsal komentář Tak budeme mít třetí benzínku II.  IP: 94.199.44.73

Z poslední rady:
R17/504
Záměr využití lokality u obchodních domů – pozemky p. č. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2, 3309/6, 3309/7, 3310 v k. ú. Mimoň

Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení :

Varianta A:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Varianta B:
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje využití území - pozemky v ulici Husova – pč. 3307/1, 3311/1, 3309/1, 3309/2 a související v k.ú. Mimoň za účelem dočasného vybudování samoobslužné čerpací stanice pohonných hmot s firmou JANDA & SYN COMPANY, SE se sídlem Moskevská 674, Česká Lípa, IČ 24839612.

---
Původní usnesení k záměrům:
Rada města Mimoň schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku pč. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, vše v k.ú. Mimoň, nebo jejich částí v rozsahu nezbytném pro případnou zástavbu objekty občanské vybavenosti, za cenu minimálně 450,- Kč/m2 a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce opakovaně vždy minimálně po dobu 2 měsíců.

Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru pronájmu pozemků nebo jejich částí v k.ú. Mimoň, a to pč. 3307/1, trvalý travní porost, o výměře 6130 m2, pozemku pč. 3309/1, ostatní plocha, o výměře 2012 m2, pozemku p.č. 3309/2, ostatní plocha, o výměře 519 m2, pozemku p.č. 3309/6 ostatní plocha, o výměře 35 m2, pozemku pč. 3309/4, ostatní plocha, o výměře 21 m2, pozemku pč. 3309/7, ostatní plocha, o výměře 18 m2, pozemku p.č. 3309/9, ostatní plocha, o výměře 45 m2, pozemku pč. 3310, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m2 a pozemku pč. 3311/1, ostatní plocha, o výměře 1114 m2, k účelům vhodným dle územního plánu, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu minimálně 100,- Kč/m2 ročně a ukládá odboru správy majetku záměr zveřejnit na úřední desce.

---
Nebyla upřesněna konečná výměra pronajímané části ani případně prodávané, což má vliv na výslednou cenu. V konečné variantě A vypadávají některé parcely !!! A v návrhu usnesení není ani cena !!!

Pokud již je známa výměra, tak vyvěsit znovu se známou výměrou !!! To se jako vyvěšují celé parcely a pak si z toho můžu vybírat kousíčky !!!

Nabídky na prodej jsou až do dnešního dne 19.6. a RADA již "rozhoduje" a "podsouvá" pronájem zastupitelstvu už DNE 12.6 - značně netransparentní jednání !!!

pronájem na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/903.pdf
prodej na http://mestomimon.cz/dokumenty/deska/904.pdf

Viz zveřejněný záměr prodeje s minimální cenou 450,-Kč/m2 na úřední desce města.
vyvěšeno 18.4.2017 do 16.6.2017; nabídky do 19.6. 11:00

Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com

JIZERSKÉ HORY

PROJÍŽĎKY NA KONÍCH

Očkování proti chřipce

Punta Cana
Webhosting

Práce v Německu
Jizerské hory

Florianopolis

Dresden

Skrblík

hosting



i-noviny
Zažijte Mystérium času
Slyšte, slyšte Skety
Harlekýn: ani jeden houser!
TIPY na víkend


Projektant s.r.o., Česká Lípa, výstavba rodinných domů na klíč, domy na klíč INTEDOOR spol. s r.o., Cvikov, přední český výrobce koupelnového nábytku, Kúpeľňový nábytok Kamenný obchod s.r.o., Nový Bor, internetový obchod s elektronikou a bílou technikou, levná elektronika Autolepky.cz, Česká Lípa, autosamolepky a komunitní tuning web. Rodinné domy Click4Sky